Datagedreven werken

Algemene ontwikkelingen


Gemeenten staan nog aan het begin van datagedreven werken, maar willen deze stap snel zetten vanwege de grote belofte van datagedreven werken. Dit vraagt ontwikkeling bij de vraagkant (management, beleidsmakers, politici) en aanbodkant (ICT). Vanwege de grote diversiteit aan taakgebieden kiest de Modelgemeente voor een programmatische aanpak waarin alle betrokken onderwerpen in samenhang ontwikkeld worden. 

De Modelgemeente investeert in datagedreven werken omdat dit een belangrijk hulpmiddel is bij maatschappelijke veranderopgaven. Daarnaast sluit de Modelgemeente datadeals met overheden, leveranciers en ketenpartners om dringende maatschappelijke opgaven (energietransitie, ondermijning en vroegtijdige signalering van schulden) op te lossen.

De Modelgemeente beschikt over een Business Intelligence Competence Center (BICC), bestaande uit 5 fte dat zich primair richt op de data-infrastructuur. De Modelgemeente schakelt een extern bedrijf in om de eerste aanzet te maken voor het datawarehouse maar bouwt zelf de gevraagde rapportages met behulp van externe expertise. De Modelgemeente beschikt over benodigde rapportagetools en databases. 

De belangrijkste taak van de informatiemanagers en functioneel beheerders bij de Modelgemeente is het ondersteunen van het primaire proces door de vraag ervan duidelijk en helder te formuleren. Er wordt een aparte programmamanager (Chief Data Officer) aangesteld voor de ontwikkeling naar een informatiegestuurde organisatie. Datakwaliteit krijgt zoveel mogelijk aandacht binnen de primaire processen.

 

ICT-begroting datagedreven werken

Programmamanager datagestuurd werken (schaal 12)

Eerste opzet datawarehouse   

€ 100.000 per jaar

€ 50.000


Toelichting ICT-begroting
In de Modelgemeente verzorgt de afdeling ICT de ‘halffabrikaten’ voor datagestuurd werken (datawarehouse, ETL etc.). De rapportages worden door specialisten binnen het primaire proces zelf samengesteld.

 

Terug naar de ModelgemeenteWil jij bijdragen aan een betere zorg en overheid?

 

Ontdek jouw mogelijkheden bij M&I/Partners. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.

Ontdek jouw carrièremogelijkheden