Datagedreven (Beslissingen nemen en uitvoeren op basis van data analyse en feiten) werken staat bij gemeenten nog in de kinderschoenen en is – vaak – gericht op managementinformatie (1.0). De belofte van datagedrevenwerken is zo groot (3.0) dat gemeenten deze stap graag snel maken. Echter wordt ook duidelijk dat dit geen ICT-domein is en vraagt ontwikkeling bij zowel de vraagkant (management, beleidsmakers, politici) als aan de aanbodkant (ICT). Juist door de grote diversiteit aan taakgebieden van de Modelgemeente heeft de Modelgemeente gekozen voor een programmatische aanpak waarin alle betrokken onderwerpen in samenhang ontwikkeld worden.

Datagedreven werken Modelgemeente

De Modelgemeente verwacht datagedreven werken een belangrijk hulpmiddel gaat zijn om bij de maatschappelijke veranderopgaven. De Modelgemeente sluit datadeals met andere overheden, leveranciers en ketenpartners om dringende maatschappelijke opgaven op te lossen. Ten eerste op thema’s als de energietransitie, ondermijning en vroegtijdige signalering van schulden. Een datadeal bevat bestuurlijk afspraken over samenwerking, standaarden, kwaliteitsnormen, distributie, privacy, documentatie en contracten.