Digivaardig personeel

Algemene ontwikkelingen


Veranderingen op het gebied van digitalisering volgen elkaar in hoog tempo op. Het beïnvloedt hoe werknemers hun werk doen. Niet iedereen kan deze verandering gemakkelijk doorvoeren, daarom is aandacht voor de digivaardigheid van het personeel een belangrijk thema bij de Modelgemeente. Door hierin te investeren slaagt de Modelgemeente erin haar medewerkers efficiënt te laten werken en ervaren de medewerkers zo min mogelijk belemmeringen bij het uitvoeren van hun werk, wat het werkplezier vergroot. Een belangrijk onderdeel is ook de vorming van een bewuste en verantwoorde omgang met digitalisering.

 

ICT-begroting Digivaardig personeel

Projectleider (extern, 52 weken, 2 dg/wk)

€ 85.000

Opleiding Digicoaches

€ 5.000


Toelichting ICT-begroting

Programma voor het vergroten van de digitale vaardigheden van de bestaande medewerkers op facultatieve basis. Voor nieuwe medewerkers geldt dat dit één van de functievereisten is. Verwachte inzet voor 20% digitale starters is ten minste 10 uur per jaar. Voor de overige medewerkers 2 uur per jaar (structureel). Interne uren maken geen onderdeel uit van de begroting.

 

Terug naar de Modelgemeente