Opgavegericht werken

Algemene ontwikkelingen


De Modelgemeente hanteert een opgavegerichte aanpak. Hierbij staan maatschappelijke opgaven centraal bij de samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en inwoners. Maatschappelijke opgaven zijn vaak vraagstukken over verschillende bestuurslagen, institutionele indelingen, domeinen en taakvelden. Voorbeelden hiervan zijn de energietransitie, gezonde leefomgeving, mobiliteit en werkgelegenheid. Om deze opgaven aan te gaan wordt er binnen een multidisciplinair netwerk samengewerkt. Traditioneel gezien was de informatievoorziening gericht op specifieke domeinen en niet op de maatschappelijke opgaven zelf. In de Modelgemeente ontstaan nieuwe vragen voor de informatievoorziening, waarbij data wordt ingezet om de effectiviteit van beleidsinterventies te monitoren en voorspellen. 

 

ICT-begroting

Zie Algemene Ontikkelingen > Datagedreven werken

 

Terug naar de ModelgemeenteWil jij bijdragen aan een betere zorg en overheid?

 

Ontdek jouw mogelijkheden bij M&I/Partners. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.

Ontdek jouw carrièremogelijkheden