Naast de reguliere werkprocessen werkt de Modelgemeente opgavegericht. Bij opgavegericht werken staan maatschappelijke opgaven centraal bij de samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en inwoners. Maatschappelijke opgaven gaan namelijk dwars over de grenzen heen van bestuurslagen, institutionele indelingen, domeinen en taakvelden. Voorbeelden zijn de energietransitie, gezonde leefomgeving, mobiliteit en werkgelegenheid. Het samenwerken wordt zo een collectieve aangelegenheid waarbij binnen een multidisciplinair netwerk aan een vraagstuk wordt gewerkt. In de Modelgemeente krijgt netwerkinformatisering aandacht van de informatiemanager.