Ethisch bewustzijn

Algemene ontwikkelingen


De Modelgemeente beoordeelt projecten op hun wettelijke, technische en maatschappelijke haalbaarheid. De Modelgemeente ontwikkelt een methode om projecten vanuit een ethisch perspectief te beoordelen, bijvoorbeeld via een Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA) of begeleidingsethiek. Dit conform de aankomende wetgeving over algoritmes en proactief bij andere, potentieel maatschappelijk complexe systemen en applicaties. De gebruikte algoritmes worden bijgehouden in een register. 

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en meningen veranderen, vindt de Modelgemeente het belangrijk om alle betrokken partijen, inclusief de inwoners, te raadplegen en te betrekken. Naast het beoordelen van projecten op ethische aspecten, zorgt de Modelgemeente er ook voor dat haar medewerkers op dit gebied worden opgeleid.

 

ICT-begroting Ethisch bewustzijn

Methode ethiek ontwikkelen of adopteren

Eenmalig

Structureel onderhoud methodiek

 

€ 6.000 - 25.000

€ 0 - 2.200

Workshop ethiek

Per project

 

€ 2.500

Opleiden medewerkers via e-learning

Eenmalig

Structureel per jaar

 

€ 44.000

€ 58.0500

                                                                                                       

Terug naar de ModelgemeenteBen jij op zoek naar de baan die jouw carrière verder helpt? Of toe aan een volgende stap?

 

Als partner werken wij samen aan de realisatie van de maatschappelijke opdracht van onze klanten in de overheid en zorg, door ons advies over een weloverwogen inzet en eventuele implementatie van impactvolle digitalisering en ICT. Wil jij hier een bijdrage aan leveren?

Ontdek onze vacatures