Digitaal samenwerken

Algemene ontwikkelingen


Door de mogelijkheden die hybride werken bieden zijn medewerkers steeds beter in staat te werken vanuit huis, waardoor zij niet meer gebonden zijn aan hun eigen regio voor werkgelegenheid. Dit wordt steeds vaker gezien als een kans, vooral gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Dit geldt met name voor kleinere gemeenten, waar de functieschalen doorgaans lager zijn dan bij grote gemeenten. Door de (digitale) afstand te verkleinen, kunnen medewerkers gemakkelijker overstappen naar een andere gemeente of organisatie, waardoor het risico op personeelsverloop met name voor kleinere gemeenten reëel is. Om dit risico te verkleinen, is het van belang om een prettige werkomgeving te bieden, marktconforme functieschalen en goede secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden. 

De Modelgemeente reduceert de hoeveelheid kantoorruimte en past de kantoorfaciliteiten aan. De faciliteiten worden aangepast met onder andere een mogelijk (klein) bedrijfsrestaurant, aangepaste vergaderruimtes, opnamestudio's en meer plekken waar medewerkers kunnen telefoneren en videobellen. Mobiele ICT-werkplekken en de connectiviteit hiervan worden ook belangrijker vanwege het toenemende belang van werken op afstand.

 

ICT-begroting Digitaal Samenwerken

Organisatorische implementatie collaboratie-software (MS 365)

- Projectleiding (extern, 18 mnd, 2dg/wk)

- Projectcapaciteit (externe inhuur)

 

€ 140.000

€ 100.000

Functioneel beheer collaboratie software (2 fte, schaal 9)

€ 130.000

Digitale overlegfaciliteiten

€ 50.000


Toelichting ICT-begroting

Veel gemeenten hebben in de coronaperiode investeringen gedaan in mobiele werkplekken in combinatie met (beperkte) collaboratiesoftware en video- en vergaderfaciliteiten. De organisatorische implementatie komt hier achteraan en vraagt om herijking van de wijze van digitaal samenwerking. Verwachte doorlooptijd 18 maanden. Omvat inrichting van software (Sharepoint) en uitfasering van netwerkschijven. Ook zal structureel functioneel beheer nodig zijn. Het creëren van laagdrempelige digitale overlegfaciliteiten loopt hand in hand met de herinrichting van de huisvesting.

 

Terug naar de Modelgemeente