De bedrijfsvoering van de gemeente faciliteert, stelt kaders en geeft richting aan de primaire processen. Het omvat alle domeinen van SCOPAFIJTH: Security (nieuw), Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve Organisatie, Financiën, Informatievoorziening, Juridisch, Technologie en Huisvesting.

Ontwikkelingen domein bedrijfsvoering

Wij behandelen onderstaande ontwikkelingen binnen het domein Bdrijfsvoering.

  • Portfoliomanagement
  • Financiering
  • Informatiehuishouding op orde
  • Informatiebeveiliging & Privacy
  • Wet open overheid

 

Terug naar de ModelgemeenteDe Modelgemeente gebruikt portfoliomanagement als procesinstrument om de ontwikkeling van de organisatie en haar projecten en taken te selecteren, prioriteren en bewaken. Portfoliomanagement is van oorsprong een ontwikkeld gedachtengoed vo…

Lees verder

Als de normale planning- en controlcyclus wordt gevolgd om financiële dekking voor projecten te vinden, duurt het 9 maanden voordat de middelen daadwerkelijk worden toegekend. Budget-verantwoordelijken moeten in staat zijn om resultate…

Lees verder

De vernieuwde Archiefwet is een grote aanstaande wijziging. Gemeenten krijgen 7 jaar de tijd om hun informatiehuishouding op orde te krijgen. De Wet Open Overheid is een enorme aanjager voor een proactief transparante overheid. (Digitale) i…

Lees verder

De Modelgemeente heeft beleid opgesteld voor informatiebeveiliging en privacy, evenals andere documentatie algoritme- en camera, en sensorenregisters. We gaan ervan uit dat er beperkt gebruik wordt gemaakt van e-learnings en andere bewustwo…

Lees verder

De Modelgemeente verstrekt actief en op verzoek informatie aan de samenleving. Het doel is dat de Modelgemeente inclusief is, participerend en de samenleving actief betrekt bij besluit- en bestuursvorming. Om journalisten en burgers te help…

Lees verder

Wil jij bijdragen aan een betere zorg en overheid?

 

Ontdek jouw mogelijkheden bij M&I/Partners. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.

Ontdek jouw carrièremogelijkheden