Wet open overheid

Bedrijfsvoering


De Modelgemeente verstrekt actief en op verzoek informatie aan de samenleving. Het doel is dat de Modelgemeente inclusief is, participerend en de samenleving actief betrekt bij besluit- en bestuursvorming. Om journalisten en burgers te helpen in hun zoektocht naar informatie, heeft de Modelgemeente een contactfunctionaris aangesteld om hen te begeleiden en te voorkomen dat ze vastlopen in bureaucratische processen.

Om efficiënt informatie openbaar te maken, heeft de Modelgemeente een zaaksysteem met goede anonimiseringssoftware en zoekfunctionaliteit. Data is bij de Modelgemeente geclassificeerd. Bij het ontstaan van informatie (data) is bekend of deze informatie geanonimiseerd en actief openbaar gemaakt moet worden. Ook is er een automatische koppeling met de eigen website waarop journalisten en burgers eenvoudig kunnen zoeken naar informatie. Het is voor de Modelgemeente erg belangrijk dat de informatiehuishouding continu verbeterd wordt. Hiervoor heeft de Modelgemeente voldoende informatieprofessionals, een duidelijk afsprakenstelsel op informatiehuishouding, een passend beleid en daaruit voortvloeiende processen vastgesteld.

Door de informatiehuishouding op orde te hebben is informatie duurzaam toegankelijk, vindbaar, juist, volledig en betrouwbaar. Dit vertaalt zich in het efficiënt openbaar maken naar de buitenwereld, naar betere samenwerking intern en minder tijd besteden aan zoeken naar informatie. De Modelgemeente besteedt veel aandacht aan het opleiden van medewerkers over de juiste omgang met informatie en biedt instructies/tips hoe ze snel informatie vinden. 

ICT-begroting Wet open overheid 

Structurele kosten

Beheer en onderhoud (systemen en personele kosten van advies, ondersteuning en toezicht naleving Woo)

Contactfunctionaris

Variabele personeelskosten openbaar maken documenten

 

€ 100.000

 

€ 75.000

€ 60.000

Incidentele kosten

Aanpassen/inrichten processen en organisatie

Investeringen in tools, koppelingen en systemen

Opleiding medewerkers

 

€ 150.000

€ 450.000

€ 65.000

 

Woo-radar: is uw organisatie klaar voor de Wet open overheid?

Het implementeren van de Wet open overheid is een complex proces. Bij bestuurders is er steeds meer aandacht voor openheid en transparantie als middel om het vertrouwen in de overheid te vergroten. Toch wordt de informatiehuishouding vaak over het hoofd gezien. De Wet open overheid geeft niet voor niets acht jaar de tijd om deze op orde te brengen. Dit vereist zowel een cultuurverandering onder medewerkers als goed functionerende systemen om informatie correct op te slaan, te ordenen en te publiceren. Het is van essentieel belang dat bestuurders voortdurend streven naar verbetering van de informatiehuishouding.

Met onze Woo-radar bieden we u de mogelijkheid om de gereedheid van uw organisatie voor naleving van de Wet open overheid te meten. Het is een instrument dat u bewust maakt van zowel sterke als zwakke punten in uw project of programma, ongeacht of u zich nog in de verkenningsfase bevindt, al een project- of programmaplan heeft, of al gestart bent. Via 34 vragen verdeeld in 6 categorieën krijgt u inzicht in de stand van zaken. Deze vragen zijn gebaseerd op zowel bestaande literatuur over succes- en faalfactoren als op onze eigen ervaring met het implementeren van de Wet open overheid.

Wilt u een self assessment uitvoeren? Ga dan naar de Woo-radar. Dit instrument kan u helpen om mogelijke knelpunten te identificeren en tijdig bij te sturen, wat uw vertrouwen in een succesvolle start van uw project of programma om de Wet open overheid te implementeren zal vergroten.

 

Terug naar de Modelgemeente

 Wil jij bijdragen aan een betere zorg en overheid?

 

Ontdek jouw mogelijkheden bij M&I/Partners. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.

Ontdek jouw carrièremogelijkheden