Financiering

Bedrijfsvoering


Als de normale planning- en controlcyclus wordt gevolgd om financiële dekking voor projecten te vinden, duurt het 9 maanden voordat de middelen daadwerkelijk worden toegekend. Budget-verantwoordelijken moeten in staat zijn om resultaten nauwkeurig te voorspellen om middelen toe te wijzen, maar in de praktijk is dit moeilijk.

In de Modelgemeente wordt er zoveel mogelijk volgens de planning- en controlcyclus gebudgetteerd, en er is ook structureel een apart budget beschikbaar voor veranderingen waar nog geen concrete resultaten aan verbonden zijn. Via portfoliomanagement wordt de besteding van dit budget bewaakt en hierover verantwoording afgelegd. Een planning van 6 kwartalen is daarbij ideaal. De begroting voor “in stand houden” wordt jaarlijks geïndexeerd om de begroting in lijn te houden met de daadwerkelijk benodigde financiële middelen in plaats van in het verleden gedane uitgaven.

Steeds meer zaken worden tegenwoordig afgenomen als dienst. Een bekend voorbeeld hiervan is SaaS (software as a Service), waarbij applicaties als dienst worden aangeboden. Ook andere diensten worden steeds populairder, zoals IaaS (Infrastructuur as a service), telefonie as a service, ICT-werkplek as a service.

Vroeger werden investeringen over meerdere jaren afgeschreven, waardoor er na de afschrijvingstermijn genoeg geld was gespaard om nieuwe zaken te kopen. Bij diensten werkt dit echter niet meer zo. Als een applicatie als een dienst wordt afgenomen, zijn dit maandelijkse operationele kosten. Na afloop van de overeenkomst moet er vaak wel weer een Europese aanbesteding worden uitgevoerd om opnieuw een applicatieleverancier te selecteren, met indien relevant een migratietraject. De éénmalige kosten (selectie-, migratie- en implementatietraject) moeten worden opgenomen in de begroting. Deze kosten kunnen niet meer geactiveerd worden en zullen dus niet als kapitaalslast terugkomen.

Binnen de Modelgemeente wordt door ontwikkelingen zoals Common Ground steeds meer gebruik gemaakt van herbruikbare open source software componenten. Soms heeft de Modelgemeente de benodigde competenties niet in huis en worden deze als dienst (aanbesteed en) afgenomen.

 

Terug naar de ModelgemeenteWil jij samen met gepassioneerde en ervaren professionals werken aan uitdagende en impactvolle projecten in de overheid en zorg?

Bekijk onze vacatures