Openbare Orde en Veiligheid


Openbare Orde en Veiligheid (OOV) waarborgt de gemeentelijke orde en veiligheid volgens de Gemeentewet en gerelateerde wetgeving. Openbare Orde en Veiligheid richt zich op handhaving, toezicht, crisisbeheersing, incidentbeheersing en bestrijding van ondermijning. De burgemeester kan bij overlast of dreiging openbare ordebevoegdheden inzetten.

De Modelgemeente gebruikt gegevens om samen met ketenpartners preventieve maatregelen te nemen en escalaties te voorkomen. Bij het selecteren van gegevens waarborgt ze de privacy van burgers en het algemeen belang, en maakt gestructureerd en herhaaldelijk ethische afwegingen. De Modelgemeente zoekt balans tussen vertrouwen en controle. Het OOV-domein werkt nauw samen met privacy- en ethiekadviseurs.

Ontwikkelingen domein Openbare Orde en Veiligheid

Wij behandelen onderstaande ontwikkelingen binnen het domein Openbare Orde en Veiligheid.

  • Informatiegestuurde veiligheid
  • Cyberdomein
  • Wet politiegegevens
  • Samenwerking bij crises
  • Digital Twin

 

Terug naar de ModelgemeenteDe Modelgemeente past nieuwe innovatieve technologieën toe, zoals flexibel cameratoezicht, sensoren en wifi-tracking, als dit relevant en in lijn is met het beoogde doel. Het OOV-domein gaat uiteindelijk meer gebruik maken van de besc…

Lees verder

Vanuit verschillende expertises (privacy, ethiek, ICT en informatiebeveiliging) kijkt de Modelgemeente naar wat de gemeente wil, wat mogelijk is en wat de doelstellingen zijn. De uitkomsten hiervan leiden tot een visie van de gemeente op ha…

Lees verder

Voor de bescherming van persoonsgegevens bij de politie is er een speciale wet: de Wet politiegegevens (Wpg). De Modelgemeente heeft een duidelijk beeld bij de diverse processen die zij uitvoert waarop de Wpg van toepassing is. De Modelgeme…

Lees verder

Bij bovenregionale crises vervult de veiligheidsregio een sturende rol en coördineert betrokken partijen. De Modelgemeente richt zich op het verbinden van partijen en biedt nazorg aan (getroffen) burgers. Door deze gezamenlijke aanpak …

Lees verder

De Modelgemeente maakt gebruik van een Digital Twin (innovatieve 3D-stadskaart) om verschillende scenario's te simuleren. Om realtime informatie te verzamelen over drukte en verstoringen in de openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van crowd…

Lees verder

Wil jij bijdragen aan een betere zorg en overheid?

 

Ontdek jouw mogelijkheden bij M&I/Partners. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.

Ontdek jouw carrièremogelijkheden