Samenwerking bij crises

Openbare Orde en Veiligheid


Bij bovenregionale crises vervult de veiligheidsregio een sturende rol en coördineert betrokken partijen. De Modelgemeente richt zich op het verbinden van partijen en biedt nazorg aan (getroffen) burgers. Door deze gezamenlijke aanpak kunnen de verantwoordelijkheden efficiënt worden verdeeld.

De Modelgemeente heeft samen met ketenpartners een I-strategie opgezet die betrokken in staat stelt tijdig en adequaat te communiceren en informatieuitwisseling bevordert voor een snellere besluitvorming tijdens een crisis. De Modelgemeente sluit hierbij aan bij landelijke ontwikkelingen die informatieuitwisseling bevorderen.

 

ICT-begroting Samenwerking bij crises

Is te vinden onder OOV > Informatiegestuurde veiligheid

 

Terug naar de ModelgemeenteWil jij samen met gepassioneerde en ervaren professionals werken aan uitdagende en impactvolle projecten in de overheid en zorg?

Bekijk onze vacatures