Grenzen vervagen

Algemene ontwikkelingen


De geografische beperkingen vallen weg. Er kan meer samengewerkt worden met andere gemeenten, inclusief het delen en uitwisselen van medewerkers.

Data en kennis van de gemeente verspreiden zich steeds meer. Hierdoor is meer regie op de keten en leveranciers nodig. Dit kan bereikt worden door monitoring en regelmatige gesprekken met de keten en binnen de organisatie, om te controleren of deze aansluiten bij de wensen en eisen van de organisatie. 

 

ICT-begroting

Zie Algemene Ontikkelingen > Veranderende rol afdeling ICT

 

Terug naar de Modelgemeente