Smart City

Algemene ontwikkelingen


Nieuwe technologieën hebben samenlevingen fundamenteel getransformeerd. Een Smart City is een stad die gebruik maakt van technologie om de dienstverlening, leefbaarheid, duurzaamheid, efficiëntie en veiligheid te verbeteren. Slimme steden en regio’s bieden kansen voor het gebruik van open data om de lokale democratie te versterken en de levering van openbare diensten te verbeteren. Daarnaast kunnen ze belangrijke inspanningen op lokaal en regionaal niveau stimuleren om te voldoen aan de eisen op het gebied van duurzaamheid (schone energietransitie en mobiliteit).

Slimme steden en regio’s moeten alle relevante belanghebbenden betrekken om het welzijn van mensen en de efficiëntie van de dienstverlening te verbeteren om zo inclusieve, duurzame en veerkrachtige gemeenschappen op te bouwen.

In de Modelgemeente oriënteert het college en de raad zich actief op de ontwikkeling en risico’s van technologie en laat zich hierover adviseren door beleidsadviseur met dit onderwerp als aandachtsgebied.

 

ICT-begroting Smart City

1 fte beleidsadviseur Smart City (schaal 12)

€ 100.000 p/j

 

Terug naar de Modelgemeente