De Modelgemeente is een slimme stad (smart city) waarbij informatietechnologie en het internet-of-things gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen met als doel de bereikbaarheid, de leefbaarheid, en de openbare orde en veiligheid te vergroten. In de Modelgemeente is de afdeling ICT actief betrokken bij deze ontwikkeling als technologieadviseur. Er wordt gewerkt aan een Urban Data Platform waar verzamelde data, beschikbaar gesteld wordt onder strikte voorwaarden van privacybescherming. In de stad wordt een dialoog gevoerd over de spelregels die bij de digitalisering van de stad gebruikt worden.