Werken vanuit klantperspectief

Sociaal domein


De Modelgemeente heeft verschillende maatregelen genomen om aan de hulpvragen van haar inwoners tegemoet te komen.

  • Het aanbieden van algemeen toegankelijke voorzieningen gericht op participatie en het voorkomen van lichte en zwaardere hulpverlening.
  • Het verminderen van de complexiteit van het stelsel van voorzieningen om de administratieve lasten voor ambtenaren, hulpverleners en burgers te verminderen, zodat meer tijd overblijft om de inwoner écht te kunnen helpen.
  • Het inzetten op preventie, positieve gezondheid, (om)scholing en gezonde leefstijl van inwoners.
  • Het organiseren van laagdrempelige toegang tot beschikbare voorzieningen via sociale (wijk)teams.
  • Het herontwerpen van processen in het sociaal domein vanuit klantreizen.
  • Het werken aan integrale dienstverlening door samenhang en samenwerking toe te passen.
  • Het faciliteren van een integraal klantbeeld om hulpvragen beter en proactiever uit te voeren.
  • Het werken met één loket waar inwoners terecht kunnen voor hun zorgvraag en waarbij er wordt samengewerkt met ketenpartijen.
  • Het aanbieden van digitale toegang via 'MijnModelgemeente' voor ondersteuning en het toevoegen van gegevens aan het integrale klantbeeld.
  • Het geven van meer regie aan inwoners over hun gegevens en hulpverlening, onder andere door het aanbieden van eHealthapplicaties en een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Bij het selecteren van deze tools is rekening gehouden met de digitale vaardigheid van de inwoner en diens wensen en eisen en is gekeken naar welke tool bij welke soort dienstverlening past.

 

ICT-begroting Werken vanuit klantperspectief

Begroting incidenteel

Projectleiding WAMS

Projectleiding VUM

Projectleiding eHealth en PGO

Implementatiekosten eHealth en PGO

Implementatiekosten matchingssoftware

Incidentele kosten klantreizen zitten (Dienstverlening)

Incidentele kosten MijnModelgemeente

 

€ 50.000

€ 50.000

€ 20.000

€ 20 per inwoner

€ 25.000

 

€ 80.000

Begroting structureel

Kosten gebruik eHealth en functioneel beheer

Kosten gebruik matchingssoftware en functioneel beheer

Structurele kosten klantreizen (naar Dienstverlening)

Structurele kosten MijnModelgemeente (naar Dienstverlening)

 

 

€ 25.000

€ 10.000

€ 10.000


Toelichting ICT-begroting
We gaan bij de projectleiders uit van een senior medewerker schaal 10 gedurende een jaar. De projectleider eHealth is 0,2 fte. Uitgangspunt is dat de eHealthtoepassingen, PGO en matchingssoftware cloudapplicaties zijn. De coördinator WAMS is een nieuwe rol in de gemeente. Wij gaan uit van vier sprints van € 20.000 om toegang, inzicht en formulieren in MijnModelgemeente te realiseren.

 

Terug naar de Modelgemeente

 Ben jij op zoek naar de baan die jouw carrière verder helpt? Of toe aan een volgende stap?

 

Als partner werken wij samen aan de realisatie van de maatschappelijke opdracht van onze klanten in de overheid en zorg, door ons advies over een weloverwogen inzet en eventuele implementatie van impactvolle digitalisering en ICT. Wil jij hier een bijdrage aan leveren?

Ontdek onze vacatures