Werken met serviceformules

Dienstverlening


De dienstverlening in de Modelgemeente omvat alle interacties tussen inwoners/bedrijven en de gemeente. De Modelgemeente hanteert hiervoor vijf serviceformules die aangeven welke dienstverlening inwoners en ondernemers wensen op basis van een specifieke (klant)vraag.

 1. Snel en simpel
  Doe snel wat snel kan. Dit is gericht op eenvoudige producten zoals aanvragen van een paspoort, bijzondere bijstand, eenvoudige vergunning (dakkapel). Veel van deze diensten lenen zich goed voor volledig geautomatiseerde afhandeling.
 2. Samen en op maat
  Betreft meer complexe vragen waarbij persoonlijk contact noodzakelijk is in combinatie met geautomatiseerde afhandeling. Belangrijk is om snel duidelijkheid te geven over wat wel of niet mogelijk is. Voorbeelden: horecavergunning, WMO, bijstand, Omgevingswet, schuldhulpdienstverlening. Deze dienstverlening wordt vaak samen met ketenpartners (wijkteams, zorgleveranciers en de Omgevingsdienst) geleverd, waarbij de Modelgemeente optreedt als regisseur.
 3. Ontwikkeling en co-creatie
  Draagvlak creëren door samen nieuwe of verbeterde initiatieven te ontwikkelen via dialoog tussen belanghebbenden. Bij deze vorm van dienstverlening is het proces en de uitkomst vooraf niet bepaald. Hierbij is het van belang dat alle betrokkenen de beschikking hebben over alle informatie. Voorbeelden: inwoners initiatief, nieuw groot evenement, omgevingsvisie, nieuw beleid, wijkinitiatieven en de energietransitie.
 4. Alert en rechtvaardig
  Dienstverlening gericht op een schone, veilige en leefbare gemeente waar fraude snel wordt aangepakt en de nadruk ligt op preventie. Klantgerichte benadering is ook hier de insteek want handhaven van wet- en regelgeving is ook dienstverlening en veronderstelt de juiste communicatieve vaardigheden. De Modelgemeente controleert steeds meer risicogestuurd op basis van data.
 5. Schoon, heel en veilig
  Dienstverlening gericht op het onderhouden van de openbare ruimte veelal in samenwerking met onderaannemers en aan de hand van kwaliteits- en servicenormen. Hierbij zijn de inwoners de ogen en oren en reageert de gemeente op meldingen waarbij de melder geïnformeerd wordt over de voortgang. Ook andersom worden de inwoners actief over activiteiten die van invloed zijn op de leefomgeving. 

De Modelgemeente werkt programmamatig aan het stap voor stap verbeteren van processen en het koppelen aan een van de serviceformules.

 

ICT-begroting Werken met serviceformules (structureel)

Programmamanager programma Dienstverlening

€ 72.500


Toelichting ICT-begroting
We gaan uit van een fulltime programmamanager voor 36 uur per week schaal 13 voor 4 vier jaar

 

Terug naar de ModelgemeenteBen jij op zoek naar de baan die jouw carrière verder helpt? Of toe aan een volgende stap?

 

Als partner werken wij samen aan de realisatie van de maatschappelijke opdracht van onze klanten in de overheid en zorg, door ons advies over een weloverwogen inzet en eventuele implementatie van impactvolle digitalisering en ICT. Wil jij hier een bijdrage aan leveren?

Ontdek onze vacatures