Participatie

Dienstverlening


Participatie is het betrekken van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners bij plannen en projecten van de Modelgemeente en bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid van de Modelgemeente. 

Met de Wet versterking participatie op decentraal niveau wordt de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners versterkt en wordt het zogenaamde uitdaagrecht wettelijk verankerd. Met het uitdaagrecht kunnen inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners de Modelgemeente uitdagen om de uitvoering van een taak over te nemen. Ook in de Omgevingswet is participatie wettelijk verankerd. 

De Modelgemeente geeft participatie vorm in een participatieverordening met daarin vastgelegd welke vormen van participatie worden gebruikt, binnen welke kaders en met welke instrumenten. 

Naast fysieke participatie wordt ook gebruik gemaakt van het digitale participatieplatform van de Modelgemeente, waar inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners informatie kunnen vinden over lopende projecten en hun stem kunnen laten horen.

 

ICT-begroting Participatie

Begroting incidenteel

Inrichting online participatieplatform (inclusief training, ext. hosting)

 

€ 12.000

Begroting structureel

Beheer en hosting van het online participatieplatform

 

€ 22.000

 

Terug naar de ModelgemeenteWil jij bijdragen aan een betere zorg en overheid?

 

Ontdek jouw mogelijkheden bij M&I/Partners. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.

Ontdek jouw carrièremogelijkheden