Omgevingswet en wet Kwaliteitsborging

Fysiek domein


1 januari 2024 treden de nieuwe Omgevingswet én de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Hierdoor verandert veel voor gemeenten, provincies en waterschappen op het gebied van vergunningen, toezicht/handhaving, ICT en de relatie met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. 

Binnen de Modelgemeente gaan we ervan uit dat gemeenten programma’s hebben opgestart voor het implementeren van de Omgevingswet, de Wet Kwaliteitsborging en het maken van een Omgevingsvisie. De afgelopen jaren zijn er nieuwe applicaties aangeschaft en ingericht om dit te ondersteunen. De Modelgemeente krijgt een omgevingsplan van rechtswege, en zet dit komende jaren om naar een definitief omgevingsplan.

Om de Toepasbare Regels te beheren is een nieuwe functie ingevuld: de regelbeheerder (juridische en ICT-functie). Om het DSO zinvol te vullen, expliciteert de Modelgemeente het Omgevingsplan zo goed mogelijk en richt het de Toepasbare Regels zo in, dat de dienstverlening aan burgers en bedrijven optimaal is.

 

ICT-begroting Omgevingswet en wet Kwaliteitsborging

Begroting incidenteel

Projectleiding annoteren Omgevingsplan (extern, 18 mndn, 2 dg/pw)

Projectleiding opstellen en inrichten TR – combineren met PL Omgevingsplan

 

€ 140.000

€ 0

Begroting structureel

Beheer Toepasbare regels (Regelbeheerder 0,5 FTE schaal 10)   

 

€ 40.000

 

 

Terug naar de ModelgemeenteWil jij bijdragen aan een betere zorg en overheid?

 

Ontdek jouw mogelijkheden bij M&I/Partners. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.

Ontdek jouw carrièremogelijkheden