Smart City

Fysiek domein


De Modelgemeente werkt ook in het fysiek domein datagedreven. Beschikbaarheid van actuele informatie en een hoge datakwaliteit zijn randvoorwaardelijk om tijdig de juiste (beleids)keuze te maken en tegelijkertijd inzage en inzicht te verschaffen richting belanghebbenden. Er zijn verschillende 3D-opties, sensoren, Digital Twin en geo-informatie om effectiviteit van beleid te toetsen, analyseren en te voorspellen. De modelgemeente beschikt over een strategische visie en beleid op dit onderwerp. 

De Modelgemeente beschikt over een Digital Twin die het beleid meet en toetst om het zo effectief mogelijk te maken. Daarnaast heeft zij weergaven van de werkelijkheid om tijdig te kunnen acteren waar nodig. 

Om de beschikbare gegevens goed in te kunnen zetten voor de opgaven in het fysiek domein, investeert de Modelgemeente in het verbeteren van de datastrategie voor kwalitatief goede data.

 

ICT-begroting Smart City

Sensoren

Geo-informatie

Aanschaffen applicatie voor visualisering Digital Twin in 3D

Inrichten verschillende modellen/scenario’s 

€ PM

€ PM

€ 50.000 per jaar

€ 50.000 per model

 

Terug naar de ModelgemeenteWil jij bijdragen aan een betere zorg en overheid?

 

Ontdek jouw mogelijkheden bij M&I/Partners. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.

Ontdek jouw carrièremogelijkheden