Een loket

Fysiek domein


De overheid wil met de invoering van de Omgevingswet dat inwoners bij één loket terecht kunnen voor al hun (aan)vragen in de leefomgeving.

De Modelgemeente heeft haar informatievoorziening en ICT-ondersteuning op basis van Common Ground principes hierop ingericht. Een belangrijk onderdeel van de informatievoorziening en ICT-ondersteuning is het Omgevingsloket dat 24/7 informatie geeft over alle besluiten en regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Dit loket vervangt diverse digitale loketten in het fysiek domein, zodat burgers, bedrijven en ketenpartners met al hun vragen en informatiebehoeften op één plek terechtkunnen.

Vanwege de grote hoeveelheid vragen na livegang van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging heeft de Modelgemeente extra capaciteit bij het KCC geregeld en de website aangepast.

 

ICT-begroting één loket

Aanpassen website voor vragen Omgevingswet en Wkb

Opleiden

€ 2.500

€ 25.000


Toelichting ICT-begroting
Ongeveer 25 medewerkers, training van 5 dagdelen.

 

Terug naar de ModelgemeenteWil jij bijdragen aan een betere zorg en overheid?

 

Ontdek jouw mogelijkheden bij M&I/Partners. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.

Ontdek jouw carrièremogelijkheden