Toekomstgerichte ICT in een ziekenhuis

Toekomstgerichte ICT in een ziekenhuis


17 november 2014 | Categorie: Informatie

Medische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen en de toenemende eisen hebben grote impact op de informatievoorziening in ziekenhuizen. Het applicatielandschap en de bijbehorende gegevenshuishouding moeten open, betrouwbaar, veilig, privacy-gegarandeerd, koppelbaar, web-enabled, wendbaar, gestandaardiseerd, geïntegreerd, voorspelbaar en goedkoop zijn. Het vergt regie op het applicatielandschap en de gegevenshuishouding als geheel.

Voor het voeren van regie is een gecoördineerde ontwikkeling nodig op drie sporen: architectuur, governance, en planning en besturing. Bij de inrichting is het cruciaal dat de ontwikkeling op deze sporen in samenhang gebeurt. Het vereist (initieel) een relatief klein, multidisciplinair team dat nauw samenwerkt.

Het zorgveld in Nederland is sterk in ontwikkeling. En dat heeft ook serieuze effecten op ziekenhuizen. Er zijn ontwikkelingen op meerdere vlakken:

  • De patiënt wordt steeds mondiger, wil meer regie over het zorgproces, beter geïnformeerd worden (onder andere toegang tot zijn gegevens) en zelf zaken regelen via het internet (bijvoorbeeld het inplannen van afspraken).
  • Technische innovaties zorgen voor nieuwe diagnose- en behandelvormen, vaak op afstand (onder andere e-Health). Dit betekent dat patiënten korter in het ziekenhuis zelf verblijven, maar ook dat gegevens moeten worden uitgewisseld met externe apparaten en apps. En met systemen van andere zorgaanbieders.
  • Er komt steeds meer (gestructureerde) data beschikbaar, rond diagnoses, maar ook rond behandelingen. De data komt zowel vanuit registratie van verrichtingen als door de ontsluiting van medische technologie. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor medical intelligence.
  • Zorgverzekeraars sturen bij hun inkoop op kwaliteit en prijs. Om de hierbij passende volumes te realiseren zoeken ziekenhuizen de samenwerking; ze specialiseren zich en verdelen taken. Gegevens en functionaliteiten moeten worden ontsloten voor specialisten in andere ziekenhuizen, maar ook voor artsen en verpleegkundigen in de eerste of derde lijn.
  • De samenleving wil meer transparantie rond de kosten, kwaliteit en effectiviteit van geleverde zorg. Waarom neemt de zorgvraag toe? Waar wordt de beste zorg geleverd? Welke behandelingen zijn nog nuttig en verantwoord? Goede en actuele registraties worden steeds belangrijker.

Deze ontwikkelingen hebben grote impact op de informatievoorziening in ziekenhuizen. De eisen nemen hand over hand toe. Het applicatielandschap en de bijbehorende gegevenshuishouding moeten open, betrouwbaar, veilig, privacy-gegarandeerd, koppelbaar, web-enabled, wendbaar, gestandaardiseerd, geïntegreerd, voorspelbaar en goedkoop zijn. Omgaan met deze vaak tegenstrijdige eisen is niet eenvoudig.


Laat uw gegevens achter om dit hele artikel te lezen!