Gebruik patiëntportalen in de GGZ groeit niet


02 november 2018

De aangeboden portalen worden nog steeds niet veel door de patiënten gebruikt. M&I/Partners onderzocht opnieuw de stand van zaken rondom het gebruik van patiëntportalen bij de grote geïntegreerde GGZ-instellingen (medio 2018) in Nederland.

Onvoldoende aansluiting

“In onze ogen zijn de huidige patiëntportalen nog te weinig servicegericht en sluiten ze onvoldoende aan op de wensen van de patiënten” vertelt Bart Groothuis, principal adviseur bij M&I/Partners.

Geen groei in gebruik

Er blijkt geen groei in gebruik uit ons onderzoek. Voor de GGZ-instellingen blijkt het moeilijk exact aan te geven hoe intensief het gebruik is door de patiënten. De schattingen lopen tussen de deelnemers nog enigszins uiteen maar we zien dat het percentage daadwerkelijk ingelogde patiënten nog geen grote vormen aanneemt. Ongeveer 10% van de patiënten met toegang tot het portaal heeft daadwerkelijk ingelogd, dit is vergelijkbaar met ons onderzoek van vorig jaar.

Helft patiëntpopulatie 

Het patiëntportaal wordt aan ongeveer 50 procent van de patiëntpopulatie aangeboden. Hierin zien we grote verschillen tussen de deelnemers. Sommige instellingen maken de keuze om het aan de gehele populatie aan te bieden. Andere instellingen bedienen alleen specifieke patiëntgroepen.

Inlogmogelijkheden omgeving

In ongeveer 30 procent van de instellingen is het mogelijk om naasten of mantelzorgers met eigen inlog toegang te verlenen aan het portaal. Andere instellingen die dit nog niet hebben, geven aan hier wel mee bezig te zijn. Ten tijde van het vorige onderzoek had nog niemand van de populatie de mogelijkheid om naasten of mantelzorgers toegang te verlenen.

Patiënt geeft akkoord

Bij 30 procent van de instellingen registreert de patiënt zelf het 'akkoord voor delen van informatie aan derden (zorgverleners)' via het portaal (patiënt consent).


Benieuwd naar alle resultaten?


Laat uw gegevens achter en download het onderzoek. Let het bestand wordt op deze pagina geladen.


Gerelateerde publicaties

GGZ-instellingen worden steeds afhankelijker van ICT. Om na te gaan welke keuzes GGZ-instellingen op het gebied van sourcing maken en of hierin grote verschillen zitten heeft M&I/Partners een onderzoek uitgevoerd.

Lees verder

In 2014 schreven wij dat de ZIS/EPD-markt in de GGZ op slot zat. Daar lijkt nu, ruim zes jaar later, eindelijk verandering in te komen. De leveranciers Nedap en Adapcare winnen terrein. Dit gaat vooral ten koste van het marktaandeel van PinkRoccade. Welke beweging is er momenteel gaande in de ZIS/EPD-markt binnen de GGZ?

Lees verder