CIO-platformbijeenkomst: toekomstvisies op zorginformatisering

CIO-platformbijeenkomst: toekomstvisies op zorginformatisering


13 okt
Nog 80 dagen
13 oktober 2021 - 15:00 - 13 oktober 2021 - 19:00
Midden Nederland

CIO-platformbijeenkomst 'toekomstvisies op zorginformatisering' op woensdag 13 oktober 2021. In deze CIO-platformbijeenkomst nemen Bert van Haarlem (CIO Leids Universitair Medisch Centrum) en Lieke Hoek (manager IT vernieuwing en ontwikkeling Leids Universitair Medisch Centrum), Michiel Sprenger (grondlegger klinische informatica) en Remko Nienhuis (Melius Health Informatics) u mee in hun visie op digitalisering en informatisering in de zorg van de toekomst.

Toekomstvisies op zorginformatisering

De CIO-platformbijeenkomst op woensdag 13 oktober 2021 staat in het teken van ‘toekomstvisies op zorginformatisering’. Hoe ziet de digitale zorginformatie er anno 2030 uit? Gebruikt de dokter en verpleegkundige nog een EPD van zijn zorginstelling? Gaat dit (eindelijk) gepaard met de perfecte informatie-uitwisseling? Of heeft de overheid toch het heft in handen genomen voor een centrale dossier oplossing? Welke ontwikkelingen zijn van de huidige leveranciers te verwachten, maakt de zorg de keuze om (weer) zelf hun oplossingen te programmeren? Of nemen de grote Tech reuzen alles over?

Dat meer van hetzelfde niet de oplossing is, is duidelijk. Het World Economic Forum verwacht een radicale transformatie van zorg in het aankomende decennium. Het huidige model waarin in het ziekenhuis centraal staat is onvoldoende toekomstbestendig en kapitaalintensief. Ze zien een toekomst met een zorgsysteem gebaseerd op data, zorg op afstand, geïntegreerd in een ‘continuum of care’. Dit reikt van precisie toepassingen op preventie tot aan gepersonaliseerde en afgestemde zorgverlening.

Sprekers


Een nieuw handvat voor zorginformatie van de toekomst

Bert van Haarlem CIO Leids Universitair Medisch Centrumen Lieke Hoek manager IT vernieuwing en ontwikkeling Leids Universitair Medisch Centrum

De afgelopen jaren hebben ziekenhuizen doorontwikkeld op een ‘all-in one’ strategie , waarmee veel functionele gebieden in de EPD suite zijn opgenomen. Deze integrale oplossingen trekken de aandacht naar het applicatieniveau; het bijblijven met wet- en regelgeving, zorginhoudelijke ontwikkelingen en bijbehorende versie-updates kosten veel tijd en ook geld. In de visie van Van Haarlem en Hoek vraagt de zorg van de toekomst om openheid en flexibiliteit, zodat data en ontwikkelingen als AI zorg, onderwijs en onderzoek optimaal faciliteren; interoperabel en in interactie met de patiënt. Daarmee verleggen zij de aandacht van zorgapplicaties naar zorginformatie. De ziekenhuizen kunnen hier zelf meer de regie opnemen door een visie te ontwikkelen op zorginformatisering en eisen aan architectuur. Leiding nemen, zoals eerder al eens in Leiden gebeurde op het ZIS.


Het is tijd voor een nieuw paradigma

Michiel Sprenger, grondlegger klinische informatica

In het huidige zorginformatielandschap is het informatiebeeld van de burger/patiënt versnipperd over de systemen van huisarts, ziekenhuis, zorginstelling en paramedici. De informatie van de patiënt hoort echter niet in gesloten systemen van leveranciers, per instelling. De patiënt moet regie kunnen voeren over zijn eigen medische en klinische informatie, die laten beheren door een door hem of haar gekozen en vertrouwde partij, en die kunnen delen met zorgverleners voor gebruik in de specifieke systemen per zorginstelling. Het wordt tijd om dit paradigma als duidelijke stip aan de horizon te zetten. Michiel Sprenger zal uiteenzetten hoe dit ideaalbeeld er uit kan zien in de toekomst, wat realistische tijdlijnen zijn en wat deze paradigmashift betekent voor betrokken partijen als beleidsmakers, leveranciers en zorginstellingen.


Ondertussen in de rest van de wereld

Remko Nienhuis, Melius Health Informatics

De toekomst van Zorg-ICT is in hoge mate afhankelijk van de mate waarin wij (BV Nederland) fundamentele keuzes durven te maken en oude patronen los durven te laten. Als we een andere toekomst willen moeten we andere keuzes maken. CIO’s en andere digitale leiders van zorgaanbieders vervullen daarbij een doorslaggevende rol. Meer digitale autonomie bij zorgaanbieders is daarbij randvoorwaardelijk. Blijven we wachten op top-down ontwikkelde standaarden en certificeringsregimes? Of adopteren we een dynamischer en creatiever 'bottom-up' proces naar voorbeeld van de manier waarop internet standaarden tot stand komen? Zetten we in op gegevensuitwisseling of op digitale transformatie van zorg? Durven we echt regie uit handen te geven aan de patiënt? Remko Nienhuis neemt ons in voorbeelden wat de kan zorg leren van andere industrieën. Dit biedt andere manieren van kijken naar leveranciers, technologie en interoperabiliteit. Welk toekomstperspectief geeft de huidige aanpak, per use case automatiseren, de zorg in Nederland en welke alternatieven zijn mogelijk. Wat is de veranderopgave voor beleidsmakers, zorginstellingen, leveranciers en welke prikkels kunnen helpen dit te bereiken.

Locatie

Wij gaan ervan uit dat wij elkaar op woensdag 13 oktober fysiek kunnen ontmoeten. De CIO-platformbijeenkomst vindt plaats van 15.00 uur tot 19.00 uur. Meer informatie volgt over de locatie (midden Nederland).

Voor wie

De CIO-platformbijeenkomst is uitsluitend bestemd voor onze relaties in de zorg en overheid: te weten leden Raad van Bestuur, hoofden ICT, CIO's, CMIO's, CNIO's, ICT-managers en informatie- en I&A-managers.Nu aanmelden