CIO-platformbijeenkomst: de zorgvraag aankunnen met slimme technologie

09 maart 2022 - 15:00 - 09 maart 2022 - 19:00
Omgeving Utrecht

Aanmelden

Tijdens de CIO-platformbijeenkomst 'De zorgvraag aankunnen met slimme technologie' op 9 maart nemen Willem Jan Bos (St. Antonius Ziekenhuis), Marc Elisen (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) en Stefan Meinema (Huisartsenzorg Drenthe) u mee in hun succesvolle voorbeelden uit de praktijk van medische diagnostiek, waardegedreven zorg en samenwerking in de keten.

De zorg staat voor een noodzakelijke kanteling. Om de zorgvraag de komende decennia te blijven aankunnen, is een topchef recept nodig! De ingrediënten van dat recept kennen we allemaal: zelfmanagement, preventie, andere financiering en samenwerking in de keten, Artificial Intelligence, geneticatechnieken en waardegedreven werken. Het recept zelf zit nog in de experimentele fase: verschilt in volgorde, hoeveelheden en bereiding. Dit zorgt voor wisselende resultaten.

Tijdens de CIO-platformbijeenkomst nemen Willem Jan Bos (St. Antonius Ziekenhuis), Marc Elisen (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) en Stefan Meinema (Huisartsenzorg Drenthe) u mee in hun succesvolle voorbeelden uit de praktijk van medische diagnostiek, waardegedreven zorg en samenwerking in de keten. Drie topchefs uit de zorg die met een duidelijk doel en visie werken aan een recept voor minder zorgen met de toepassing van ICT en technologie. Mis het niet.

Programma

15.00 - 15.30 uur Inloop & ontvangst

15.30 - 15.40 uur Opening
Antoon van Luxemburg, M&I/Partners

15.40 - 16.10 uur Waardegedreven zorg als drijvende kracht voor redesign van zorg
Willem Jan Bos, internist-nefroloog in het St. Antonius Ziekenhuis en bijzonder hoogleraar Nierziekten: Uitkomsten van zorg

Hoe kan meer zorgwaarde gecreëerd worden met minder handen en beheersing van kosten? Ziekenhuizen kunnen met een aanpak van waardegedreven zorg komen tot een recept om de komende jaren de toenemende zorgvraag het hoofd te bieden. Een extrapolatie naar de toekomst, bij ongewijzigd beleid, leidt anders tot tweemaal het aantal benodigde werkkrachten in de zorg. Willem Jan Bos gaat vanuit een combinatie van praktijk en toegepaste wetenschappelijke inzichten met ons in gesprek over de interventies die nodig zijn voor een succesrecept van toekomstbestendige zorg.

16.10 - 16.40 uur Reflectieve testen – minder zorg met toegepaste medische diagnostiek
Marc Elisen, specialist laboratoriumgeneeskunde en manager KHCL in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Medische laboratoria beschikken over een schat aan data en kunnen een grotere waarde leveren aan zorgverleners én patiënten door in context toegepaste data analyse. Ruim 70% van de diagnoses in ziekenhuizen wordt gesteld op basis van medische laboratorium diagnostiek. Eén van de voorlopers in dit vakgebied is Marc Elisen. Hij wil laboratoria een nog grotere bijdrage laten leveren aan zinnige en krimp van zorg. Welke ingrediënten zet hij in voor de realisatie van deze visie?

16.40 - 17.10 uur De eerstelijn als digitale spil voor gereguleerde zorgvraag
Stefan Meinema, Raad van Bestuur bij Huisartsenzorg Drenthe

In de eerstelijn komen alle lijnen van de zorg samen, van preventie tot chronische zorg, van spoedzorg tot en met GGZ. In toenemende mate moeten huisartsen daarvoor aansluiten op digitale platformen in de keten. Van het delen van dossiers met VVT-instellingen tot telemonitoring en -consulten in samenwerking met het ziekenhuis. Covid heeft de noodzaak tot verdere digitale samenwerking sterk vergroot. Vanuit de dagelijkse praktijk vertelt Stefan Meinema over de aanpak van de eerstelijnszorg in Drenthe. Wat kom je tegen als je gaat werken met een digitale praktijk en samenwerking met ziekenhuizen? Wat werkt wel en niet en op welke wijze is het mogelijk vanuit de eerstelijn om bij te dragen aan meer zorgwaarde en tegelijkertijd minder handen en lagere kosten.

17.10 - 17.30 uur Plenaire discussie
Jan Houben, M&I/Partners

17.30 - 19.00 uur Afsluiting met borrel & buffet

Voor wie

De CIO-platformbijeenkomst is uitsluitend bestemd voor zorgaanbieders (Raad van Bestuur, hoofden ICT, CIO's, CMIO's, CNIO's, ICT-managers, informatie- en I&A-managers en dataspecialist).


Naar het overzicht


Nu aanmelden