Drivers voor zorgtransformatie: wie is in de lead?

08 maart 2023 - 15:00 - 08 maart 2023 - 19:30
CIO-platformbijeenkomst | Zeist/Utrecht

Aanmelden

CIO-platformbijeenkomst 'Drivers voor zorgtransformatie: wie is in de lead?' op woensdag 8 maart 2023. Deze middag nemen Robin Hoogduin (CIO van het Haaglanden MC), Loren Kruseman (manager EPD&Data bij het OLVG) en Anneke van Veen (longarts en CMIO digitale zorgtransformatie bij het CWZ) u mee in hun visie op zorg, innovatie, technologie en data als dominante drivers voor zorgtransformatie. Bent u er ook bij? 

Drivers voor zorgtransformatie: wie is in de lead?

Personeelstekorten, kostenstijgingen en klimaatcrisis zorgen ervoor dat de zorg echt anders moet: de zorg moet transformeren door innovatie. Zorgtransformatie kan niet op zich laten wachten, maar in de praktijk wacht de zorgtransformatie op leiding. Hoe we de zorg van morgen willen organiseren vraagt om leidende visie en rollen. Welke dominante drivers voor transformatie helpen ons de benodigde innovatie door te voeren? Tijdens de CIO-platformbijeenkomst op 8 maart nemen drie professionals uit de zorg ons mee in het thema 'Drivers voor zorgtransformatie: wie is in de lead?'. Vanuit de invalshoeken zorg, innovatie, data en technologie belichten zij het effect van drivers voor zorgtransformatie en de daarbij horende leidende rollen (CDO, CTO, CMIO, CXO).

Voor wie

De CIO-platformbijeenkomst is uitsluitend bestemd voor onze relaties in de zorg en overheid: te weten leden Raad van Bestuur, hoofden ICT, CIO's, CMIO's, CNIO's, ICT-managers en informatie- en I&A-managers.


Programma

CIO-platformbijeenkomst
15:00 - 15:30 uur

Inloop & ontvangst

Vanaf 15:00 bent u van harte welkom bij de inloop.

15:30 - 15:40 uur

Opening

Antoon van Luxemburg, M&I/Partners

15:40 - 16:10 uur

Technologie als enabler van zorgtransformatie is chefsache

Robin Hoogduin, CIO Haaglanden MC - Zorgorganisaties zijn steeds vaker hoogtechnologische omgevingen. Om een grote bijdrage te leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg is een disruptieve inzet nodig. De inzet en implementatie van technologie staat vaak nog in de kinderschoenen. Innovaties worden gefragmenteerd toegepast en de opschaling en (sectorale) integratie van deze initiatieven blijft achter. Robin Hoogduin neemt ons mee in deze weerbarstige praktijk en wat er nodig is om die te doorbreken. Het vereist een aanpak die op transformatie, technologie adoptie en wendbaarheid is gericht. Technologie is niet volgend op wat we als ziekenhuis bedenken, maar de wijze waarop de wereld om ons heen veranderd bepaalt hoe we de technologie moeten gebruiken. Als we dat echt serieus nemen dan moet de samenstelling van Raden van Bestuur in ziekenhuizen anders: Waarom heeft wel elk ziekenhuis een CFO in de Raad van Bestuur, maar (bijna) geen enkele een CTO?

16:10 - 16:40 uur

Behandelkeuzes op basis van jouw digital twin: de patiënt als dataverzameling

Loren Kruseman, manager EPD&Data OLVG - De patiënt krijgt in toenemende mate een ‘digital twin’: de verzameling data over zijn gezondheid en aandoeningen. De mogelijkheden om op basis van deze data voorspellingen te doen en behandelkeuzes te maken nemen exponentieel toe. Daarmee neemt de noodzaak om naar het ziekenhuis te komen af. In hoeverre is dit reëel en haalbaar? Wat moeten we doen om de meerwaarde van data-gedragen zorg te verzilveren? En waar moeten we waakzaam zijn op de beperkingen? Deze vragen verdienen continu aandacht en een goed gesprek tussen de zorgprofessional, de patiënt én de data-expert. Zodat de zorgprofessional zich beter ondersteund voelt in beslissingen en de registratielast afneemt, de patiënt betere service ervaart en de populatie gezonder wordt. Op deze manier kunnen zorginstellingen een financieel duurzame toekomst tegemoet gaan. Om dit te bewerkstelligen moeten zorgorganisaties structureel aan de slag met datagedragen werken. Welke eisen stelt dit aan de organisatie van afdelingen die met data werken? Moet elke zorgorganisatie een Chief Data Officer aanstellen?

16:40 - 17:10 uur

Digitaal voor, door en samen met de patiënt

Anneke van Veen, longarts en CMIO digitale zorgtransformatie CWZ - CWZ zet voor de zorgtransformatie in op digitaal ondersteunde en transmurale zorg. Om de druk op de zorg te verlichten werken zij samen met huisartsen en andere zorgpartijen in de keten. Eén van de middelen die CWZ inzet om meer transmuraal te kunnen werken is het bieden van digitale zorg en ondersteuning aan patiënten. CWZ steunt de campagne #thuiskanhetook. Met deze campagne wordt aandacht gevraagd voor digitale zorg aan patiënten. Inmiddels biedt het CWZ voor meer dan 20 behandelingen telemonitoring. Zo houdt de arts de gezondheidssituatie dichtbij de patiënt in de gaten en krijgt de patiënt meer regie over de behandeling. Door te kijken naar zorgprocessen en bewuster fysieke afspraken en digitale middelen in te zetten, kan meer passende zorg geboden worden. Door meer zorg dichtbij de patiënt te organiseren kunnen standaard herhaalbezoeken op het spreekuur vervangen worden door meer plaatsen voor nieuwe patiënten. Dit vraagt van zorgverleners in de keten een pro-actieve rol om met het zorgproces aan de slag te gaan en digitale middelen zo in te zetten dat ze de zorg verbeteren.

17:10 - 17:30 uur

In gesprek en discussie

Afrondende discussie met de sprekers en aanwezigen.

17:30 - 19:00 uur

Afsluiting

Met borrel & buffet

    

Naar het overzicht


Nu aanmelden