Online lunchsessie ICT Benchmark Gemeenten

25 januari 2024 - 12:00 - 25 januari 2024 - 13:00
Online

Op donderdag 25 januari 2024 organiseerden we van 12:00 tot 13:00 een online lunchsessie over de ICT Benchmark Gemeenten. Tijdens deze sessie gingen wij in op de belangrijkste resultaten van de jaarlijkse ICT Benchmark Gemeenten van M&I/Partners.

De ICT-kosten van gemeenten zijn in 2022 gestegen met 10 euro naar 106 euro per inwoner. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de grote hoeveelheid ingehuurd personeel als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en de grote hoeveelheid (extra) werkzaamheden die op gemeenten afkomen. Daarnaast stijgen de softwarekosten met 3 euro per inwoner, met name doordat gemeenten inzetten op of overstappen naar Microsoft E5-licenties. Wil je meer weten over deze of andere trends en ontwikkelingen en waar deze 106 euro precies aan uitgegeven wordt? Tijdens de webinar gingen we hier verder op in! Bekijk de replay.

Wilt u weten of uw gemeente veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere gemeenten? Bent u benieuwd hoe volwassen uw ICT-functie is? Wilt u samen met collega's op zoek naar best practices? Dat kan met de ICT Benchmark Gemeenten. Met bijna 20 jaar benchmarkervaring hebben wij meer dan 170 gemeenten en 20 samenwerkingsverbanden geholpen meer zicht te krijgen in de eigen ICT-kosten.

Ontdek meer op ICT Benchmark Gemeenten.


Naar het overzichtOok weten hoeveel uw overheidsorganisatie uitgeeft aan ICT?

Wilt u een onafhankelijk oordeel over uw ICT-organisatie of over de kosten, baten en kwaliteit?

Doe mee met de ICT Benchmark Gemeenten