ICT-kosten woningcorporaties stabiliseren opnieuw


De ICT-kosten per verhuurbare eenheid (VHE) zijn met € 152,- nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de vorige editie (€ 151). De benchmark laat zien dat het kengetal na enkele jaren van flinke stijging opnieuw gestabiliseerd is. Kleine corporaties zijn duurder uit en de categorieën software en personeel zijn goed voor 80% van de uitgaven van de deelnemende corporaties. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Woningcorporaties die M&I/Partners dit jaar uitvoerde onder 34 woningcorporaties die samen goed zijn voor 800.000 VHE.

ICT-Kosten per VHE stabiliseren

Uit de jaarlijkse ICT Benchmark Woningcorporaties van M&I/Partners blijkt dat de ICT-kosten per VHE met € 152,- nagenoeg gelijk zijn gebleven ten opzichte van de vorige editie (€ 151). De benchmarkresultaten laten zien dat het kengetal na enkele jaren van flinke stijging opnieuw gestabiliseerd. Aan wTCO17 hebben 34 corporaties deelgenomen die samen goed zijn voor 800.000 VHE, de uitkomsten zijn gebaseerd op boekjaar 2017.

VHE kosten corporaties benchmark

Kleine corporaties duurder uit

Binnen de groep van deelnemende woningcorporaties zijn de kleinere (minder dan 10.000 VHE) corporaties opvallend duurder uit zijn dan de middelgrote en grote corporaties (figuur 2). Deze uitkomsten lijken te wijzen op schaalvoordelen bij de grotere corporaties maar dat is in eerdere edities van de wTCO benchmark niet eerder zo duidelijk naar voren gekomen. Een andere verklaring voor deze uitkomsten kan zijn dat bij de kleinere corporaties vaak sneller noodzaak is tot het uitbesteden van ICT-voorzieningen. Het uitbesteden van ICT zorgt al jaren voor hogere kosten in deze benchmark. Uiteraard is deze noodzaak tot uitbesteden wel degelijk een gevolg van de beperkte schaal van de kleinere corporaties.

Software wordt SaaS

Binnen de ICT benchmark voor woningcorporaties identificeren we zes kostencomponenten: software, personeel, werkplek, servers & storage, netwerk & data en telefonie. De categorieën software en personeel zijn goed voor 80% van de uitgaven van de deelnemende corporaties. De categorie software neemt jaarlijks toe wat wordt verklaard door de steeds verdergaande ‘verSaaSing’ van de applicatielandschappen. Hierdoor verschuift in de percentuele verdeling steeds meer van de kosten voor personeel en infrastructuur naar de categorie software. Vorig jaar was het aandeel software 50%, dit jaar is dat verder gestegen naar 53%.

Personeel wordt ‘I’

Aan de ene kant zien we op het personele vlak een afname in kosten voor automatiseringsfuncties (werkplek-/systeem-/netwerk-/technisch applicatie beheer, helpdesk etc.). Dit wordt verklaard door de trend richting outsourcing van de techniek. Naast de kleinere corporaties zijn ook steeds meer grote corporaties (meer dan 20.000 VHE) de technische ICT-voorzieningen, en het beheer hierop, aan het uitbesteden. Aan de andere kant van het personele spectrum zien we een toename in kosten voor de informatiseringfuncties (informatiemanagers, architecten, data-analisten etc.). Woningcorporaties lijken hier meer en meer op in te zetten. Naast de toename op deze ‘I’-functies wordt ook in toenemende mate gebruik gemaakt van specifiek ingehuurde expertise, dit blijkt vaak nodig omdat de kennis hiervoor vaak niet meer in huis is.Terug naar het overzicht