Blockchain in de zorg is mensenwerk


Inzage in en controle op je eigen zorggegevens, zorgverleners allemaal over dezelfde gegevens laten beschikken en kunnen achterhalen wie op welk moment toegang had tot gegevens. Kan dat met een blockchain? Blockchain kán zeker een toegevoegde waarde in de zorg hebben, maar wees zorgvuldig

Voor de gegevensuitwisseling in de zorg kan blockchain van toegevoegde waarde zijn in het realiseren van een actueel en eendui­dig beeld voor alle betrokken partijen. Dat hebben verschillende pilots, enkele werkende toepassingen en de praktijkproef blockchain in de laten zien.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldigheid bij de toepassing en gebruik is echter op z’n plaats. Denk alleen al aan het waarborgen van de privacy van de patiënt en het correct inregelen van wettelijke taken en verantwoordelijkheden in de blockchain. Dit vraagt om juridische, organisatorische, maat­schappelijke en technische specificaties bij het opzetten van een blockchain in de zorg. 

Niet in alle gevallen is blockchain de ultieme oplossing. De inzet van blockchain moet een meerwaar­de opleveren, in eerste plaats voor de burger of de zorgverlener. Een meerwaarde die zon­der blockchain niet mogelijk is of waarbij de blockchain zorgt voor een betere oplossing dan de alternatieven. Geen blockchain omdat het moet of omdat het ‘hip’ is, maar omdat de blockchain een oplossing biedt in de gegevensuitwisseling voor veiligheid, actualiteit, efficiëntie of datakwaliteit.

Waar blijven werkende blockchains?

Waarom zien we vandaag de dag nog zo weinig werkende blockchains in de zorg? De techniek is het probleem niet. Die doet het wel, dat wordt keer op keer aangetoond in pilots en praktijk­proeven. Maar afspraken maken over de gege­vensuitwisseling in de zorg met de betrokken partijen is niet eenvoudig. Het vergt inspanning en doorzettingsvermogen om afspraken te maken die passen binnen de kaders van de wet-en regelgeving en de bestaande afspraken over gegevensuitwisseling in de zorg.


Idius Felix (adviseur M&I/Partners) en Eva Piller (adviseur Lost Lemon) zijn voor Zorginstituut Nederland werkzaam voor het project Blockchain in de zorg. Zij hebben gewerkt aan de projecten Mijn Zorg Log, de praktijkproef in de kraamzorg en de begeleiding van de onderzoeken naar AVG en governance.


Wilt u meer weten over de impact en meerwaarde van blockchain op uw organisatie of over de mogelijkheden en toepassingen? Neem dan contact op met Idius.
Terug naar het overzicht