Digitale zorg bij Alrijne Zorggroep

Alrijne Zorggroep heeft de ambitie dat digitale zorg een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de zorg en schakelde daarvoor de hulp in van M&I/Partners. Jorne Grolleman, associate bij M&I/Partners, vervulde de rol van programmamanager online services en kwartiermaker Centrum voor Digitale Zorg.

Jorne Grolleman was als programmamanager verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het programma ‘online services’ om digitale zorg in het contact tussen patiënt en zorgverlener in te zetten. Onderdeel hiervan was het uitvoeren van het VIPP-programma, de introductie van real-time inzage in het dossier, het opzetten van een PGO voor MS-patiënten en het invoeren van thuismonitoring voor patiënten met hartfalen en COPD. Daarnaast gaf hij als kwartiermaker leiding aan het strategieteam om de ambitie ‘Digitale zorg is een vanzelfsprekend onderdeel van de zorg van Alrijne’ verder handen en voeten te geven.

De resultaten van dit team hebben geleid tot een voorstel voor de oprichting van een ‘Centrum voor Digitale Zorg’. 

Centrum voor Digitale Zorg

Het ‘Centrum voor Digitale Zorg’ is een centrale plek in Alrijne Zorggroep die expertise en sleutelposities aan elkaar verbindt. Binnen Alrijne zijn inhoudelijke themalijnen uitgewerkt: online services, digitale netwerkzorg (gegevensuitwisseling), digital hospitality (digitale zorg op de poli en in de kliniek), artificial intelligence en digitale woonzorg. Deze themalijnen geven invulling aan de diverse projecten en hebben als doel om als ziekenhuis goed aangesloten te blijven op de ontwikkelingen en op de interne en externe stakeholders. Het 'Centrum voor Digitale Zorg' is een centraal loket van waaruit met een centrale financiering gewerkt wordt en prioriteiten worden gesteld rond de opgestelde ‘roadmap’. 

Impact voor de patiënt

Er zijn veel projectresultaten behaald die direct impact hebben voor de patiëntenzorg. Dit loopt van online inzage, online afspraken maken, digitaal aanvragen van herhaalrecepten, digitaal receptenverkeer tot de introductie van 50 beeldbelplekken in het ziekenhuis. Ook de introductie van zorg op afstand op diverse terreinen heeft gezorgd voor een nieuwe manier van zorgverlening.

Diverse projecten staan in de steigers. Er wordt een portaal voor huisartsen ingericht om toegang te krijgen tot patiëntendossiers, is de toestemmingsregistratie ingericht voor gegevensuitwisseling en wordt veel gebruik gemaakt van beeldenuitwisseling via TWIIN.

Daarnaast zijn er twee nieuwe functies ingericht, de CMIO en CNIO. Zij zijn vertegenwoordigers van de medisch specialisten en artsen. Het aanstellen van een CMIO en CNIO is voortgekomen uit het advies van de strategiegroep digitale zorg en is een belangrijke stap in het erkennen van het belang van digitale zorg. 

Jorne Grolleman over zijn rol bij Alrijne “Als programmamanager en kwartiermaker was ik de aanjager en verbinder. Het enthousiasme en de wil binnen Alrijne heb ik kunnen omzetten in resultaat door structuur aan te brengen, de stappen helder te maken en aan te geven wat we wel en niet zouden doen. Daarbij was het essentieel om als verbinder alle perspectieven goed te overzien en te betrekken: van medisch specialisten, teamleiders, applicatiebeheerders, bestuurders en managers. Werksfeer is alles als je met elkaar grote ambities hebt. Ik probeer altijd te zorgen voor een gezellige en open sfeer. In mijn ervaring werken mensen niet omdat het in een beleidsplan staat of omdat de Raad van Bestuur het wil. Mensen innoveren omdat ze van uitdaging houden in een goede sfeer en de eer willen zien van de extra inspanningen die ze leveren.” 

Uitdagingen

“Tijdens dit traject was de covid-pandemie in volle hevigheid losgebarsten. Dat had als resultaat dat specifieke elementen versneld werden (beeldbellen) en er veel draagvlak ontstond voor digitale zorg. Het had ook tot gevolg dat er minder beschikbaarheid was van medewerkers en dat er voorzichtigheid was in het aangaan van financiële verplichtingen. Dit heeft ertoe geleid dat een deel van de voorstellen voor het 'Centrum voor Digitale Zorg' niet zijn gerealiseerd. Ondanks de ambities en de warme belangstelling voor het strategietraject is de oprichting gefaseerd. Ook dat hoort bij innovatie.” Aldus Jorne Grolleman.

Tot slot, vijf adviezen voordat je aan de slag gaat met digitale zorg

 1. Prioriteiten vaststellen
  Start met een kort traject om je te bezinnen waar de prioriteiten van het ziekenhuis aansluiten bij de mogelijkheden en de focus binnen digitale zorg.
 2. Spreek ambitie uit
  Spreek richting stakeholders de ambitie uit dat digitale zorg een centrale rol speelt in de strategie van het ziekenhuis.urf te investeren
 3. Durf te investeren
  Durf te investeren en probeer zicht te houden op constructies die het mogelijk maken om te kunnen investeren.
 4. Laat klassieke kosten/baten benadering los
  Investeren in digitale zorg leidt in eerste instantie vaak tot hogere kosten en pas op langere termijn tot betere zorg. En in veel gevallen niet tot incasseerbare bezuinigingen. Het is cruciaal om de klassieke kosten/baten benadering los te laten en digitale zorg te zien als een voorziening die je net als wifi, een receptie en een restaurant nodig hebt om je patiënten de ervaring te bieden die maakt dat ze jou als ziekenhuis waarderen.
 5. Interne expert als uithangbord
  Het is cruciaal om te werken aan het aantrekken en behouden van expertise. Je kunt specialistische kennis inhuren, maar er zijn een aantal vaste gezichten (interne experts) nodig in de organisatie die dienen als uithangbord voor digitale zorg.
Terug naar het overzicht