CIO-platformbijeenkomst: innoveren in cisistijd

CIO-platformbijeenkomst: innoveren in cisistijd


14 oktober 2020 - 15:15 - 14 oktober 2020 - 17:30 | Omgeving Utrecht/Zeist

Op woensdagmiddag 14 oktober 2020 is het weer tijd voor de CIO-platformbijeenkomst. Inmiddels weten we dat zorginnovatie in tijden van crisis niet wacht op aangepaste bekostiging. Rob Dillmann, Raad van Bestuur Isala, Maarten Klomp, huisarts en bestuurder in de eerstelijn en Marjo Vissers, Divisievoorzitter Zorg VGZ nemen u mee in hun aanpak om de innovatie tijdens de crisis verder te brengen. Bent u er ook bij?

Innoveren in crisistijd

Tijdens deze CIO-platformbijeenkomst gaan we in gesprek over de transformatie naar digitale zorg en innoveren in crisistijd. Wat was de visie van de sprekers vóór de crisis en hoe is deze beïnvloed door Covid-19? Digitale zorg bleek tijdens corona opeens op grote schaal mogelijk. Maar op welke manier gaan zorginstellingen hiermee om en welke bekostiging bestendigt de innovatie? De transformatie naar digitale zorg is al een eind onderweg, maar de financiering is nog niet altijd helder. Hoe doorbreken we dit, hoe kom je tot bestendigen van digitale zorg en tot opschaling? 

Wij zorgen dat we elkaar op woensdag 14 oktober fysiek en digitaal kunnen ontmoeten. Op een veilige manier, passend binnen de richtlijnen die we allemaal naleven. 

Programma

 • 15:00 - 15.30 uur | Inloop en ontvangst
 • 15:30 - 15:40 uur | Opening Antoon van Luxemburg, M&I/Partners
 • 15:40 - 16:00 uur | Connected Care Center Rob Dillmann, Raad van Bestuur Isala
  Sinds 2019 heeft Isala het ‘Connected Care Center’ (CCC). Hiermee wil Isala de ontwikkeling en implementatie stimuleren van ziekenhuiszorg die de patiënt in de vertrouwde thuisomgeving ontvangt. Denk hierbij aan: telemonitoring, online consult, inzet van ‘Point of care’ apparatuur of een huisbezoek van een gespecialiseerd verpleegkundige. Het CCC is een expertisecentrum en coördinatiepunt voor patiënten die dit type zorg willen gebruiken én andere instellingen die dit type zorg willen ontwikkelen. Rob Dillmann deelt deze middag hoe Isala is omgegaan met zorg op afstand tijdens de coronacrisis, de praktische invulling van innovatie door het CCC en handvatten waarmee anderen het voorbeeld van Isala kunnen volgen.
 • 16:00 - 16:20 uur | Juiste zorg op de juiste plek: wat kan de huisarts? Maarten Klomp, Huisarts en bestuurder in de eerstelijn
  In het bieden van de juiste zorg op de juiste plek en preventie speelt de eerstelijn een essentiële rol. Daarover zijn afspraken gemaakt in het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg tussen VWS, ZN, LHV en InEen waar Maarten Klomp als bestuurslid van InEen nauw bij betrokken is geweest. Hij vertelt wat er op de eerstelijn afkwam vanaf begin maart. Hij geeft daarbij zijn visie op de benodigde transformatie in de eerstelijn en het effect van de crisis hierop. Hij vertelt vanuit zijn praktijkervaringen als voormalig directeur van zorggroep De Ondernemende Huisarts en als praktiserend huisarts in de Achtse Barrier in Eindhoven, een van vier landelijke proeftuinen van ‘SamenBeter’.
 • 16:20 - 16:40 uur | Op naar digitale zinnige zorg Marjo Vissers, Divisievoorzitter Zorg VGZ en Wout Adema van Zorgverzekeraars Nederland
  Bijna vijf jaar geleden startte Coöperatie VGZ met een programma gebaseerd op zinnige zorg: zorg die beter is voor de patiënt, die leidt tot betere kwaliteit en die de zorg ook op termijn betaalbaar houdt. Wat is de impact van de coronacrisis geweest op dit programma? Op welke wijze wil men blijven stimuleren dat zorgorganisaties blijven werken aan de transformatie van de zorg? Oplopende kosten, tekort aan personeel, maar zeker ook de anderhalvemeter maatschappij, vragen om ándere vormen van zorg (dus niet ernaast, maar in plaats van). Daarom is VGZ met alliantiepartners op zoek gegaan naar digitale zinnige zorg. Hoe kunnen we besparen op arbeidskracht door de zorg digitaal te organiseren? Hoe zorgen we ervoor dat we voldoende tempo kunnen maken? En kunnen en durven we de baten dan ook echt te incasseren? VGZ werkt met zorginstellingen aan zinnige zorg. Samen zoekt men daarbij naar succesvoorbeelden en probeert men deze op te schalen. Hierbij is echt commitment aan de noodzakelijke transitie van groot belang. Marjo Vissers en Wout Adema gaan graag in gesprek over hoe we gezamenlijk de transformatie kunnen versterken en versnellen.
 • 16:40 - 17:10 uur | Panel met de sprekers Jan Houben, M&I/Partners
 • 17:10 - 17:30 uur | Afronding met vragen publiek

Voor wie

M&I/Partners biedt al diverse jaren met succes een interessant CIO-platform om brandende zorg- en digitaliseringsvraagstukken onder de aandacht te brengen. De CIO-platformbijeenkomst is uitsluitend bestemd voor onze relaties in de zorg en overheid: te weten leden Raad van Bestuur, hoofden ICT, CIO's, CMIO's, CNIO's, ICT-managers en informatie- en I&A-managers.Aanmelden voor 14 oktober


Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.