Online thematafel: optimale formatie afdeling Medische Technologie

Online thematafel: optimale formatie afdeling Medische Technologie


29 oktober 2020 - 14:30 - 29 oktober 2020 - 17:00 | Online

Online thematafel over de optimale formatie van de afdeling Medische Technologie. Ga donderdag 29 oktober samen met ons online in gesprek over de belangrijkste resultaten en kengetallen van de Benchmark Medische Technologie. Daarnaast deelt Robert Elfrink, Medisch manager Medische Technologie bij het Elkerliek ziekenhuis, zijn voorbeelden en tips om te komen tot een optimale formatie van de afdeling Medische Technologie.

Online thematafels medische technologie

De coronacrisis vraagt het uiterste van de zorg. De afdeling medische technologie speelt een onmisbare rol in de opschaling van de IC en gewijzigde logistieke inrichting in de Nederlandse ziekenhuizen. Ook voor de Benchmark Medische Technologie is het een bijzonder jaar. Om ook nu kennisuitwisseling te blijven faciliteren organiseert M&I/Partners de komende periode thematafels over specifieke medische technologie onderwerpen.

Online thematafel 29 oktober – Optimale formatie van de afdeling Medische Technologie

Donderdag 29 oktober vindt de eerste digitale thematafel plaats over de optimale formatie van de afdeling Medische Technologie. Met welke functie(groepen) wordt het werk uitgevoerd, hoe is het beheer georganiseerd en waar ligt de knip tussen medische technologie, ICT en facilitair?

We starten met een analyse van de kengetallen van alle ziekenhuizen die sinds 2012 aan de Benchmark Medische Technologie deelnamen. Robert Elfrink, Medisch manager Medische Technologie bij het Elkerliek ziekenhuis, neemt ons mee in de huidige inrichting, gemaakte keuzes en de vragen voor optimalie formatie in het Elkerliek Ziekenhuis. In break-out sessie gaan we samen het gesprek aan over de optimale inrichting. We sluiten de sessie af met de belangrijkste takeaways voor de ideale formatie van het team en de werkzaamheden van Medische Technologie.

Voor wie?

Deze online thematafels zijn uitsluitend bestemd voor (oud) deelnemers van de Benchmark Medische Technologie en onze relaties in de zorg: te weten managers en professionals in de medische technologie.

Integratie medische technologie en ICT

Medische apparatuur wordt in toenemende mate met medische software en andere medische apparatuur gevormd tot medische systemen. Het ziekenhuis als geheel is te zien als één groot apparaat. Zo is medische apparatuur inmiddels niet meer los te zien van de ICT-infrastructuur. In combinatie met actuele trends in de zorg leidt dit bij veel ziekenhuizen tot meer integratie van de afdelingen ICT en medische technologie. In deze whitepaper gaan we in op deze ontwikkeling, ervaringen in de markt en opties voor inrichting van deze integratie.  Whitepaper: integratie medische technologie en ICT

 Aanmelden online thematafel (29 oktober)


Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Na aanmelding ontvangt u van ons de link naar de online lunchsessie.