Digitale nabijheid in de care: hoe is dat voor cliënten?

Digitale nabijheid in de care: hoe is dat voor cliënten?


23 mrt
Nog 20 dagen
23 maart 2021 - 12:00 - 23 maart 2021 - 12:45
Online lunchsessie

Wij hebben in de care de afgelopen periode (mede door de coronacrisis) op digitaal gebied zoveel moois zien ontstaan. Omdat wij graag met u in contact willen blijven, elkaar willen inspireren en onze kennis willen delen hebben wij onze jaarlijkse zorginnovatiemiddag getransformeerd naar diverse online zorginnovatiesessies rondom het thema 'Digitale nabijheid in de care'. Hoe beleven jullie deze periode? En wat bleek uiteindelijk lastiger of makkelijker dan gedacht? Welke digitale innovaties blijven? Welke innovaties waren al gestart en bleken een succes te zijn? Wij delen tijdens deze zorginnovatiesessies samen met enkele zorgprofessionals en mantelzorgers onze ervaringen. En reflecteren met jullie hoe we deze digitale versnelling gaan vasthouden en versnellen.

Online zorginnovatiesessie, 23 maart | Digitale nabijheid: hoe is dat voor cliënten?

Wij nemen u tijdens de eerste online zorginnovatiesessie mee in het onderwerp 'Digitale nabijheid: hoe is dat voor cliënten?'. Fabienne Eurlings gaat in gesprek met Sabine de Rooij (begeleider DigiContact van Stichting Philadelphia Zorg) en Wil Fred Mutsaerts (cliëntenraad SWZ en mantelzorger/familie). Sabine heeft al ver voor de coronaperiode ervaring opgedaan met digitaal contact met cliënten en Wil Fred neemt ons mee in het perspectief van een ouder van een cliënt.

Voor wie?

De bijeenkomst is uitsluitend bestemd voor onze relaties in de ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg en de revalidatiesector. Te weten leden Raad van Bestuur, directeuren, zorgprofessionals, zorgmanagers, zorgteamleiders, beleidsadviseurs, innovatiemanagers, ICT- en I&A-managers.
Nu aanmelden