Digitale nabijheid in de care: hoe is dat voor cliënten?

23 maart 2021 - 12:00
Terugblik event

Digitaal contact met cliënten. We zijn er vorig jaar massaal gebruik van gaan maken. Maar hoe reageren cliënten daarop? En hoe is dat voor medewerkers, familie en mantelzorgers? Wat kunnen we leren van Digicontact, die al jaren geleden is gestart met digitaal contact tussen begeleiders en cliënten? Fabienne Eurlings gaat in gesprek met Sabine de Rooij (begeleider DigiContact van Stichting Philadelphia Zorg) en Wil Fred Mutsaerts (cliëntenraad SWZ en mantelzorger/familie). 

Digitale nabijheid: hoe is dat voor cliënten? 

 

Digitale nabijheid in de care

Wij hebben in de care de afgelopen periode (mede door de coronacrisis) op digitaal gebied zoveel moois zien ontstaan. Omdat wij graag met u in contact willen blijven, elkaar willen inspireren en onze kennis willen delen hebben wij onze jaarlijkse zorginnovatiemiddag getransformeerd naar diverse online zorginnovatiesessies rondom het thema 'Digitale nabijheid in de care'.


Naar het overzicht