CIO-platformbijeenkomst: de zorg neemt regie op digitale werkdruk en werkplezier

11 oktober 2023 - 15:00 - 11 oktober 2023 - 19:00
Zeist/Utrecht

CIO-platformbijeenkomst: de zorg neemt regie op digitale werkdruk en werkplezier! Deze middag delen onder anderen Richard Dirven (CMIO en hoofd-hals chirurg AVL), Mireille Bekker (hoogleraar en gynaecoloog-perinatoloog Wilhelmina kinderziekenhuis) en Arenda Jansen (CNIO a.i. en zorgconsulent IJsselheem) vanuit het perspectief van zorgverlener, patiënt en technologie hun visie, ervaringen en inzichten om deze benadering in de praktijk te brengen.

Zorgverleners staan onder grote druk door de groeiende vraag en een tekort aan personeel. Ondertussen slokt digitalisering steeds meer van hun tijd op met registraties, updates en trainingen. Hoe kunnen EPD’s , ECD’s en technologieën zoals AI en RPA ingezet en ingericht worden dat zij de zorgverlener versterken? Dat ze bijdragen aan betere kwaliteit, meer efficiëntie voor de zorgverlener, naadloze gegevensuitwisseling en meer werkplezier? En kunnen we dit ook vertalen naar digitale zorg, waarbij de patiënt een mede-gebruiker is van de digitalisering?

Programma

15:00 - 15:30 Inloop & ontvangst

15:30 - 15:40 Opening door Antoon van Luxemburg, M&I/Partners

15:40 - 17:10 Inzichten uit de praktijk met o.a.:

Komen tot een standaard voor het oncologisch dossier, doktersperspectief 
Dr. Richard Dirven, CMIO en hoofd-hals chirurg in het NKI-AVL

De oncoloog als expert op het EPD. In de praktijk worden zorgverleners vaak geconfronteerd met systeeminrichtingen die bedacht zijn door leveranciers en consultants. Het NKI-AVL ging voor een andere benadering. Want wie anders dan de behandelaar is expert op de benodigde gegevens en registraties in het dossier? In de overgang naar standaard content en een nieuwe EPD-versie ging het NKI-AVL aan de slag en kwam tot de ontwikkeling van het ‘oncologisch dossier’. Wat is nodig om deze ontwikkeling waar te maken, welke lessen zijn te trekken uit de aanpak en hoe kunnen andere disciplines hun voordeel doen met deze stap? Richard Dirven vertelt over de aanleiding, opgedane inzichten en aanpak om te komen tot een ‘standaard’ voor het oncologisch dossier.

Passende thuismonitoring voor zwangeren, patiëntperspectief
Prof. Dr. Mireille Bekker, Hoogleraar Verloskunde, Foetale Geneeskunde, gynaecoloog-perinatoloog Wilhelmina Kinderziekenhuis

Zelf de regie hebben als patiënt, zonder je werk aan te passen of kinderopvang te hoeven regelen. Thuismonitoring van hoogrisicozwangerschappen is veilig en draagt bij aan goede en efficiënte zorg. Dit is het uitgangspunt van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van UMC Utrecht, in het programma SAFE@Home. SAFE@Home is toegepast in 11 ziekenhuizen, waar zwangere vrouwen de SAFE@home-app gebruiken om hun eigen bloeddruk te meten, en ze zijn enthousiast. Ook de betrokken zorgverzekeraar wil het gebruik verder uitbreiden. Maar zal dit slagen? Welke lessen kunnen we trekken uit het programma? Hoe kunnen de thuismonitoring-metingen worden geïntegreerd in de overige zorg voor zwangere vrouwen? Wat is er nodig om op te schalen? En worden beloften zoals het creëren van meer capaciteit in de praktijk waargemaakt? Professor Mireille Bekker neemt ons deze middag mee in het programma.

Minder werkdruk en meer werkplezier met op verpleegkundigen afgestemde ICT en zorgtechnologie, verpleegkundig perspectief
Arenda Jansen, CNIO bij IJsselheem

Op verpleegkundigen komen veel ontwikkelingen af op ICT en zorgtechnologie-gebied. Met de grote werkdruk onder verpleegkundigen zijn deze ontwikkelingen nauwelijks bij te houden. Ook zijn er grote verschillen in digitale vaardigheden en mate van organisatie onder verpleegkundigen. Hoe kun je als CNIO hierin het verschil maken, hoe pak je je rol op en krijg je anderen mee? Hoe zet je nieuwe mogelijkheden, zoals gegevensuitwisseling, zorgtechnologie en verpleegkundig dossier in voor meer werkplezier en minder werkdruk? Arenda Jansen deelt haar visie op de CNIO-rol, hoe zij deze invult bij IJsselheem en hoe verpleegkundigen regie kunnen voeren op ICT en zorgtechnologie voor meer gebruikersgemak en minder administratielast in het zorgproces.

17:10 - 17:30 In gesprek

17:30 - 19:00 Afsluiting met borrel & buffet

Voor wie?

De CIO-platformbijeenkomst is uitsluitend bestemd voor onze relaties werkzaam bij zorgaanbieders en de overheid: te weten leden Raad van Bestuur, hoofden ICT, CIO's, CMIO's, CNIO's, ICT-managers en informatie- en I&A-managers.

Terugblik op CIO-platformbijeenkomst 'Drivers voor zorgtransformatie: wie is in de lead?' op woensdag 8 maart 2023

Deze middag namen Robin Hoogduin (CIO van het Haaglanden MC), Loren Kruseman (manager EPD&Data bij het OLVG) en Anneke van Veen (longarts en CMIO digitale zorgtransformatie bij het CWZ) ons mee in hun visie op zorg, innovatie, technologie en data als dominante drivers voor zorgtransformatie. 


Naar het overzicht