Ziekenhuizen outsourcen ICT steeds meer


Skipr - Ziekenhuizen outsourcen hun ICT-diensten in toenemende mate. Kleinere ziekenhuizen doen het omdat het moet, en grotere ziekenhuizen outsourcen omdat het kan en voordelen biedt. Dit blijkt uit een onderzoek van M&I/Partners onder managers van twaalf ziekenhuizen in Nederland.

Toen ICT binnen ziekenhuizen opkwam, voerden zij in eerste instantie alles op dit gebied zelf uit. maar omdat ICT de afgelopen tien jaar een enorme vlucht heeft gemaakt, zowel in complexiteit als de afhankelijkheid ervan, is de discussie ontstaan over welke ICT zaken het beste zelf uitgevoerd moeten worden, en welke beter overgelaten kunnen worden aan een externe partij. Waar bij andere zorgorganisaties vaak het grootste deel van de ICT geoutsourcet is, is dat bij ziekenhuizen nog niet het geval.

De ziekenhuizen hebben echter wel plannen om steeds meer ICT te outsourcen, constateert M&I/Partners. Door de complexer wordende ICT is het met name voor de kleinere ziekenhuizen in de meeste gevallen niet meer mogelijk om alles zelf te blijven doen. "Hiervoor zijn gewoon te veel specialisten op gebied van ICT nodig", volgens M&I/Partners. Hierdoor zijn kleinere ziekenhuizen gedwongen om bepaalde technische werkzaamheden te outsourcen.

Generieke ICT-zaken

Bij de onderzochte grotere ziekenhuizen ligt dit anders. Deze ziekenhuizen zijn in de meeste gevallen groot genoeg om de benodigde ICT-specialisten in dienst te hebben. Waar deze grotere ziekenhuizen plannen hebben om te outsourcen, is dit meestal ingegeven door hun beleid om zo veel mogelijk generieke ICT-zaken te outsourcen.

"Grotere ziekenhuis willen zich concentreren op de kerntaken, dus het leveren van zorg, en de ICT-zaken die daar direct mee samenhangen", zegt onderzoeker Bas aan de Wiel, principal adviseur bij M&I/Partners en expert op het gebied van ICT-sourcing. "Zij wensen zo min mogelijk aandacht te besteden aan de generieke ICT-taken, en besteden deze daarom liever uit aan externe ICT-partijen." Uit het onderzoek blijkt dat als de reden voor het uitbesteden niet beleidsmatig is, deze dan veelal ingegeven is door de wens tot verbetering van de kwaliteit van de ICT-dienstverlening.

Kostenbesparing

Kostenbesparing is in het algemeen geen reden om te outsourcen, aldus Aan de Wiel. "Meestal wordt ICT niet goedkoper als het geoutsourcet wordt, maar zelfs duurder." Wel zorgt het voor kostenflexibilisering. Zo kan er bijvoorbeeld betaald worden naar gebruik, waarbij meer of minder verbruik automatisch leidt tot meer of minder kosten.
Bijna alle ziekenhuizen die onderzocht zijn, hebben delen van het technisch beheer van de ICT-infrastructuur geoutsourcet. “Op het gebied van technisch applicatiebeheer zien we dat dit vaak voor het gebruikte EPD extern belegd is.” Een enkel ziekenhuis heeft de hosting van haar EPD en ERP geheel geoutsourcet.

Er is niet één ziekenhuis dat alle niet-medische ICT-techniek heeft geoutsourcet. Concrete plannen om dit wel te doen zijn ook niet voorhanden. Redenen om dit niet na te streven zijn volgens M&I/Partners: gebrek aan acute noodzaak en het ontbreken van succesverhalen met betrekking tot totale outsourcing bij ziekenhuizen.

Datacenters

Het merendeel van de ondervraagde ziekenhuizen beschikt over eigen datacenters, al dan niet door een fusie verkregen. Alle ICT-managers die hier nu nog eigen faciliteiten voor hebben ingericht, zeggen dat ze dit niet nog een keer opnieuw zouden doen. Bij het volgende vervangings- of investeringsmoment zullen zij ervoor kiezen om deze dienst uit te besteden aan een commerciële partij.

Datacenterfaciliteiten zijn voor een grote gespecialiseerde partij een stuk kosten-effectiever en kwalitatief vaak beter in te richten dan wanneer ziekenhuizen dat allemaal afzonderlijk binnenshuis doen. Ziekenhuizen maken met deze bedrijven juridische afspraken over de beveiliging van gegevens. Aan de Wiel: "Professionele datacenters zijn vaak beter beveiligd tegen aanvallen van hackers, die komen echt niet zomaar op het netwerk van zo'n datacenter."Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Voor steeds meer organisaties is ICT van strategisch belang, maar geen kernactiviteit. Daarom wordt steeds vaker de sourcingsvraag gesteld: Waar gaan we de ICT onderbrengen? Vanwege het strategisch belang bij onszelf? Of is het juist zaak om de ICT over te laten aan professionele marktpartijen? Wat is wijsheid en wat is het goedkoopst? Lees onze praktijkervaringen!

Lees verder

Zorgkoepel West-Friesland koppelt ICT-systemen van de aangesloten organisaties in de eerstelijnszorg en het EPD. Nu de rest van Nederland nog.Het past allemaal in de transformatie die de zorg doormaakt. We gaan van de tweede naar de anderhalvelijns zorg. Dat is goedkoper en sluit als het goed is beter aan bij de wensen en behoeften van patiënten. 

Lees verder