Big Data en een betere GGZ


Wat kunnen we met Big Data doen in de zorg? Dat was de vraag waarmee M&I/Partners, al een tijdje rondliep. Big Data is immers een term die veel wordt gebruikt, maar lang niet altijd is duidelijk wat je er precies aan hebt. Zeker niet voor de zorgverlener en de patiënt.

Bij een van de opdrachtgevers van M&I/Partners, het UMC Utrecht, bestond belangstelling voor deze vraag. De afdeling Psychiatrie van het ziekenhuis wilde graag weten of het mogelijk is te voorkomen dat mensen ziek worden, of dat anders een betere, meer gepersonaliseerde behandeling mogelijk is. Op dit moment is nog te weinig inzicht in het ontstaan van de psychiatrische ziektebeelden en klachten, maar Big Data analyses kunnen mogelijk aanvullend inzicht bieden.

Vooral de wat 'zwaardere' gevallen zwerven nu vaak van hulpverlener naar hulpverlener. 'Dat betekent dat ze te laat de beste behandeling krijgen. Dat is jammer, voor de patiënt én de behandelaar, en bovendien zijn de kosten nodeloos hoog. M&I/Partners, zag dus mogelijkheden voor een onderzoek, dat vanwege het 30-jarig jubileum van M&I/Partners kosteloos uitgevoerd kon worden.'

Ontstaan agressie

Een goede analyse van Big Data biedt uitkomst bij de vragen waar het UMC Utrecht voor staat. 'Als je voldoende gegevens hebt, moet je interessante verbanden kunnen leggen. Is er bijvoorbeeld een relatie tussen bepaalde medicatie en het voorkomen van een heropname? Zijn er verbanden tussen de scores van de verschillende psychiatrische vragenlijsten die de verzekeraars tegenwoordig verplicht stellen? Is een beter inzicht mogelijk in het ontstaan van agressie, en kunnen we dat mogelijk zelfs voorspellen?'

Anders dan in andere sectoren van de zorg wordt in de GGZ veel geschreven. 'Twee of drie A4'tjes per consult zijn niet ongewoon. Voor een Big Data analyse zijn dergelijke gegevens een goudmijn. Al die woorden en begrippen kunnen we optellen en aftrekken, waaruit interessante inzichten voortkomen.'

Termen als 'oninvoelbaar' en 'erg, veel en groot' zijn in dat verband het onderzoeken waard. 'Ook kijken we naar de lengte van de tekst. Als blijkt dat een ziektegeschiedenis in dergelijke opzichten significant verschilt, dan willen zorgverleners dat natuurlijk graag weten. Daar kun je de behandeling op afstemmen.'

Keuze softwareleverancier

De data voor het onderzoek komen van binnen en buiten het ziekenhuis. ‘Het zogeheten Psychiatrisch Casusregister, met informatie van alle instellingen in de regio, is van grote waarde voor inzicht in de behandelstromen. Uiteraard geanonimiseerd, vanwege de privacy. Ook is het van belang de software te kiezen waarmee zorgverleners het liefste willen werken. Als zij enthousiast zijn, is het gebruik het meest effectief. Onlangs is voor de duur van de pilot een keuze voor een softwareleverancier gemaakt.’

‘We zijn ambitieus. We streven er naar de zorg zo te veranderen dat de patiënt er meer baat bij heeft. Die lat ligt hoog, maar het is haalbaar. Big Data heeft nu eenmaal, als je het goed toepast, ongekende mogelijkheden.’


Meer kennis opdoen over dataTerug naar het overzicht

Het slimmer en beter gebruikmaken van data binnen uw organisatie stelt u in staat om betere beslissingen te nemen, op zowel operationeel als strategisch niveau.

Ontdek de mogelijkheden

Gerelateerde publicaties

Computable - Het zal niemand zijn ontgaan dat de ontwikkeling van ICT de afgelopen jaren een enorme versnelling doormaakt. Iedereen kent de voorbeelden van technologie- en retailbedrijven die monopolyposities hebben verworven door het vergaren en analyseren van data van hun klanten. Bij deze bedrijven is ICT geen ondersteunend proces, maar een strategisch en integraal onderdeel van de business. 

Lees verder

Zorgorganisaties stellen zich geregeld de vraag of de organisatie van de informatievoorziening nog passend is bij de behoeften vanuit de organisatie. Vanuit onze adviespraktijk zien we dat veel discussies hierover zich binnen organisaties herhalen én over organisaties heen vergelijkbaar zijn. Jeroen van Oostrum en Pien Nijpjes hebben hun kennis gebundeld in een whitepaper en beschrijven deze algemeen geldende principes en trends.

Lees verder