Blockchain succes in de kraamzorg: administratie efficiënter en transparanter


Digitalisering met blockchaintechnologie draagt bij aan een transparanter en efficiënter proces voor het registreren van kraamzorguren. Dit blijkt uit de praktijkproef waar Coöperatie VGZ en de drie kraamzorgorganisaties: Liemerscare, Kraamzorg Zuid-Gelderland en Kraamzorg de blockchaintoepassing Mijn Zorg Log bij ongeveer 30 kraamgezinnen ingezet hebben.

Succes met blockchain

De verzekerden, kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraar zijn enthousiast over het extra inzicht, de bewustwording en de regie die onder verzekerden ontstaat met de blockchaintoepassing. Met de proef in de kraamzorg is getoetst wat het werken met blockchaintechnologie voor alle betrokken partijen betekent.

Blockchain kraamzorg infographic

Kraamverzorgenden en jonge moeders hielden voor de proef de urenregistratie bij op een smartphone met Mijn Zorg Log. Dat zorgde ervoor dat de geregistreerde uren onweerlegbaar vastgelegd werden en direct inzichtelijk voor de betrokken partijen bij de kraamzorg. De moeder had realtime inzicht in het openstaande aantal kraamzorguren. De controle op geleverde kraamzorguren is met de blockchain verlegd naar de bron: de moeder. Hiermee is controle achteraf niet meer noodzakelijk. 

Idius Felix, projectleider actieprogramma iWlz bij Zorginstituut Nederland en projectleider functionele doorontwikkeling van de succesvolle blockchaintoepassing ‘Mijn Zorg Log’.

“Met de praktijkproef hebben we kunnen ervaren wat blockchain kan betekenen voor de informatie-uitwisseling in de zorg. De techniek kan voordeel opleveren voor alle betrokken partijen. Voor de burger is dat goed nieuws, omdat hij veilig en actueel inzicht kan krijgen in zijn zorggegevens en zelf kan beslissen met wie hij deze gegevens wil delen. De ontwikkeling van blockchain staat in de kinderschoenen. Er zijn wel uitdagingen, maar de resultaten uit de praktijkproef laat zien dat het de moeite waard is samen verder aan de slag te gaan met blockchain in de zorg.” 

Mijn Zorg Log

De blockchaintoepassing Mijn Zorg Log is één van de innovaties in digitale informatie-uitwisseling voor de zorg waarbij collega Idius Felix vanuit het Zorginstituut Nederland bij betrokken is. 


Wilt u meer weten over de impact en meerwaarde van blockchain op uw organisatie of over de mogelijkheden en toepassingen? Neem dan contact op met Idius onze blockchain expert.

Meer kennis opdoen over blockchainTerug naar het overzicht