Cross-sector ICT Benchmark trendrapport

Cross-sector ICT Benchmark trendrapport


15 december 2020

Organisaties zijn op zoek naar nieuwe manieren om ICT efficiënter (lagere kosten) en effectiever (betere uitkomsten) in te zetten. In een wereld waarin steeds meer verantwoording moet worden afgelegd en waarin digitalisering en big data normaal zijn, is benchmarken inmiddels onvermijdelijk.

Cross-sector ICT Benchmark trendrapport

Sinds 2000 biedt M&I/Partners inzichten vanuit de ICT benchmarks voor care-instellingen, gemeenten, woningcorporaties en ziekenhuizen. Wij hebben deze inzichten samengevoegd en vertaald in een cross-sector ICT-trendrapport.

Benchmarkervaring

Kosten en baten van ICT zijn vanaf de oprichting van M&I/Partners onderwerpen waarop wij actief zijn. M&I/Partners is met deze benchmarkervaring uitstekend in staat de kosten en baten inzichtelijk te maken.  Onder het motto ‘verbeteren door te vergelijken’ voeren wij specifieke ICT-sectorbenchmarks uit voor gemeenten, ziekenhuizen, care-instellingen en woningcorporaties. 

Meer informatie

Voor meer informatie over dit rapport en/of de ICT Benchmarks kunt u contact opnemen met Pim Freriks of Antoon van Luxemburg. Wilt u weten hoe uw ICT zich verhoudt tot vergelijkbare organisaties en hoe u uw prestaties kunt verbeteren? Doe dan mee met een van onze ICT Benchmarks.Pim Freriks

Senior adviseur
pim.freriks@mxi.nl
06 47 95 37 48
Lees mijn publicaties