Gemeentelijke ICT heeft hulp nodig


De gemeentelijke ICT-functie verandert razendsnel. Bestaande besturingsparadigma’s werken niet meer. De rol van vernieuwer én beheerder naast elkaar leveren steeds meer spanning op.

De gemeentelijke ICT-functie verandert razendsnel

Innovatie gaat vooral over het vernieuwen van producten, diensten en processen en wordt vaak aangejaagd door het groeiend gebruik van ICT. Het winkelbedrijf, de media en onze communicatie zijn razendsnel veranderd door de komst van ICT. Natuurlijk moet je als gemeente hierin meegaan. Iedere gemeente is namelijk een waardevolle schakel in het functioneren van een dorp en stad. Als dienstverlener, smaakmaker, goed voorbeeld en soms als ‘launching customer’.

Wat tekent een gemeente?

Een gemeente is een veelkoppig monster met ruim 50 uiteenlopende taakgebieden, met elk een andere dynamiek. Veel taakgebieden zijn gericht op de uitvoering van wetgeving en lijken daarmee stabiel. Niets is minder waar. Kijk naar de recente stelselwijzigingen zoals de decentralisaties en de komst van de Omgevingswet. Of naar het verbeteren van de leefbaarheid van onze omgeving door het gebruik van sensoren in de openbare ruimte, data in het sociaal domein en digitale diensten bij burgerzaken.

Een krachtige lokale economie en state-of-the-art ICT-ecosysteem zijn niet meer los van elkaar te zien. Daarmee is ICT ineens een succesfactor geworden in het behalen van bestuurlijke ambities.

De business komt aan het stuur

Door al deze veranderingen is de “regiebalans” aan het verschuiven. Vroeger had de ICT-afdeling een flinke stem in het bepalen van het tempo en dat begint te veranderen ten faveure van het primaire proces. Gelukkig maar. 

Het werkdomein van de gemeentelijke ICT-functie is de eigen organisatie. Vooral door het verschuiven van die "regiebalans" in de richting van het primair proces én het aantal (nieuwe) ICT-toepassingen wordt het werkdomein van de ICT-functie veel groter. De waardepropositie en strategie van de ICT-functie worden onderwerp van gesprek. Een volstrekt logische ontwikkeling. Historisch gezien is er ook niets nieuws onder de zon. Al sinds de opkomst van ICT is dit steeds redelijke "stormachtig" gegaan en heeft het processen van de lokale overheid in de afgelopen 30 jaar fundamenteel veranderd. Vernieuwen en aanpassen is dan ook voor de ICT-functie niets nieuws.

ICT-governance is ‘chefsache’

Wij zien in onze adviespraktijk de laatste paar jaar dat de bestaande besturingsparadigma’s niet meer werken. De rol van vernieuwer én beheerder naast elkaar leveren steeds meer spanning op. Dit vraagt om het bewust naast elkaar organiseren en anders besturen van beide rollen. Keuzes op domeinen zoals financiering, prioritering, zelf doen of uitbesteden kun je niet meer overlaten aan alleen de ICT-afdeling. De snelheid waarmee directies en bestuurders deze verantwoordelijkheid zich eigen maken past eigenlijk niet bij de snelheid waarmee het belang van ICT zich nu ontwikkelt. Het geluk is dat je als directie en bestuur helemaal geen verstand hoeft te hebben van ICT zolang je maar begrijpt hoe belangrijk jouw rol is.Terug naar het overzicht

Wij adviseren en begeleiden u om een op de toekomst voorbereide en professionele ICT-organisatie te ontwikkelen, de juiste skills binnen de organisatie te ontwikkelen en de beschikbare ICT-resources effectief en efficiënt in te zetten.

Ontdek meer