ICT-kosten woningcorporaties stijgen met 8 euro per verhuureenheid


De gemiddelde ICT-kosten per verhuureenheid (VHE) stijgen in 2020 met 8 euro naar 172 euro per VHE. Deze stijging is aanzienlijk, mede doordat woningcorporaties door COVID-19 genoodzaakt waren om versneld te investeren in het hybride werken. Daarnaast neemt het uitbesteden van ICT-diensten nog steeds toe en wordt de verwachte personele verschuiving wordt zichtbaar. Dit blijkt uit de jaarlijkse ICT Benchmark Woningcorporaties van M&I/Partners.

De ICT-kosten stijgen naar 172 euro per verhuureenheid

In lijn met de voorgaande jaren maken de ICT-kosten in 2020 een sprong naar 172 euro per VHE. In vergelijking met boekjaar 2019 zijn de totale ICT-kosten met 8 euro per VHE gestegen. Deze stijging is relatief groot. De benchmark wijst uit dat de ICT-kosten de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 4 euro per VHE zijn gestegen.

Covid-19 zorgt voor stijging ICT-kosten door versnelde implementatie videobelsoftware en aanschaf devices

Covid-19 zorgde in veel gevallen voor versnelde investeringen in plaatsonhafhankelijk werken. Er is veel verschil per woningcorporatie in de extra kosten die gemaakt moesten worden. Hoewel sommige woningcorporaties reeds klaar waren voor plaatsonafhankelijk werken, moesten andere woningcorporaties versneld nieuwe laptops aanschaffen, overstappen op een nieuw werkplekconcept dat videobellen mogelijk maakte, of videobelsoftware aanschaffen. De inschatting is dat in 2020 ongeveer 2 euro per VHE aan extra kosten zijn gemaakt om deze verschuiving te ondersteunen. Door investeringen in het plaatsonafhankelijk werken zullen kosten deze kosten de komende jaren deels nog blijven.

Uitbesteden neemt toe en een personele verschuiving van beheer- naar regiefuncties

Er wordt steeds meer ICT als dienst ingekocht. Meer en meer woningcorporaties nemen hun infrastructuur als dienst af. Daarnaast stijgt het percentage software dat als SaaS-oplossing wordt afgenomen naar bijna 50%. Als gevolg hiervan zien we een verschuiving in de formatie van het ICT-personeel (en dus in de ICT-personeelskosten). Er zijn minder (technisch) beheerfuncties nodig, en er ontstaat meer vraag naar personeel dat regie kan voeren op de ICT-dienstleverancier(s). De kosten verschuiven daardoor van beheerpersoneel naar regiepersoneel.

 

ICT Benchmark Woningcorporaties

Al 20 jaar brengt M&I/Partners voor woningcorporaties de ICT-kosten in kaart. De ICT Benchmark geeft de deelnemers  inzicht in de ICT-kosten (waaronder werkplek, personeel, software en infrastructuur), de kosten van ICT-diensten (waaronder hosting van applicaties) en inzicht in de volwassenheid van de ICT-dienstverlening. Daarnaast organiseert M&I/Partners inspiratiesessies voor deelnemende organisaties om met elkaar het gesprek te voeren over het verhaal achter de ICT-kosten.

Benieuwd hoe uw eigen ICT-kosten zich verhouden tot de benchmark? Doe mee met de ICT Benchmark WoningcorporatiesTerug naar het overzicht

Wilt u weten of uw corporatie veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere corporaties? Bent u benieuwd hoe volwassen uw ICT-functie is? Doe dan mee met de ICT Benchmark Woningcorporaties!

Naar de Benchmark