Beeldbellen in de zorg is noodzaak


De meeste zorginstellingen hebben het beeldbellen inmiddels uitgeprobeerd. Toch krijgen telefonische en fysieke consulten de voorkeur. Wij zijn ervan overtuigd dat beeldbellen noodzaak is en dat opschaling mogelijk is. Om u te helpen hebben wij diverse tips en adviezen voor implementatie, gebruik en opschaling van beeldbellen handig op één plek verzameld.  

Update 'Beeldbeloverzicht in de zorg 2022'
Wij hebben het 'Beeldbeloverzicht in de zorg 2022' geüpdatet. Bij de start van Covid-19 publiceerde M&I/Partners een overzicht om wegwijs te worden in de beeldbeltoepassingen voor de zorg. 

Beeldbellen in de zorg

In 2019 maakte 51% van de ziekenhuizen gebruik van beeldbellen. In 2020 was dit (mede door Covid-19) 99%. Er ontstaat in de zorgmarkt steeds meer aandacht voor het toepassen van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en ‘zorg op afstand’. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft als ambitie om in de periode 2020-2024 het aantal fysieke poli’s met 25% te reduceren met de inzet van digitale zorg. Ook blijkt uit onderzoek dat patiënten graag de mogelijkheid hebben om fysieke consultaties te vervangen door beeldbelafspraken. 

Beeldbellen in de zorg beperkt

Tot op heden is het gebruik van beeldbellen in de zorg beperkt. Een steeds groter aandeel van de consulten wordt wel digitaal, maar hier vallen ook telefonische consulten onder. Zo hebben ziekenhuizen in het eerste kwartaal van 2021 31,6% van de poliklinische consulten digitaal laten plaatsvinden. Daarvan was 97% telefonisch. Beeldbellen werd in slechts 1% van de afspraken gebruikt (Bron: NVZ). De KNMP richtlijn consultvoering geeft eenzelfde beeld: “Concluderend, tijdens de coronapandemie, waarin contact met de patiënt beperkt mogelijk is, hebben apothekers dominant voorkeur om het consult face-to-face of telefonisch uit te voeren. Beeldbellen wordt in 2020 in de apotheekwereld vooralsnog nagenoeg niet toegepast”. 

Beeldbellen in de zorg is noodzaak

Wij geloven erin dat het gebruik van beeldbellen een noodzaak is. Het opschalen is mogelijk als we het gebruiksgemak verbeteren en betere werkafspraken maken. Wij zien in de praktijk nog regelmatig dat deze randvoorwaarden niet zijn ingevuld waardoor het gebruik beperkt blijft.  
Lees de belangrijke randvoorwaarden en adviezen in de 'Handreiking videoconsulten in de zorg'.

Er is al heel veel geschreven over tips en adviezen voor implementatie, gebruik en opschaling van beeldbellen. Wij hebben deze beeldbelpublicaties, tips en adviezen gebundeld. Wij hopen dat kennisdelen en leren van elkaar helpt om de introductie en opschaling van beeldbellen in de zorg te versoepelen en te versnellen.  
 
Heeft u goede tips, voorbeelden, ideeën? Deel ze met ons. Terug naar het overzicht