De ICT-kosten in ziekenhuizen blijven stijgen


De ICT-kosten in ziekenhuizen blijven stijgen. Meer dan 75% van de totale kosten gaat op aan ‘software’ en ‘personeel’. Nieuw in de softwarekosten top 5 is het ERP-systeem. Het aantal werkplekken per medewerker neemt toe bij ziekenhuizen. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Ziekenhuizen 2022.

ICT-kosten stijgen

De ICT-kosten in ziekenhuizen blijven stijgen. De stijging van de ICT-kosten als percentage van de omzet wordt door een stijging van de omzet van ziekenhuizen gedempt en blijft voor het vierde jaar op rij 5,7%. De omzet van ziekenhuizen is in 2021 met 3,6% toegenomen. De oorzaak van de omzetstijging ligt in het toenemende aantal patiënten en de compensatie voor de extra kosten door corona. In de afgelopen jaren zijn de ICT-kosten ten opzichte van de omzet in de ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I/Partners gestegen. In 2006 bedroegen de ICT-kosten nog 4,2% van de omzet. Inmiddels is dat percentage gestegen naar 5,7% in boekjaar 2021.

ICT-investeringen toegenomen

Gemiddeld is 1,2% van de totale omzet van het ziekenhuis beschikbaar als investeringsbudget voor ICT op basis van de benchmarkresultaten. Dat is een stijging van ongeveer 20% in vergelijking met boekjaar 2020 (1%). Voor een gemiddeld ziekenhuis met een omzet van 300 miljoen euro is dit een toename van het investeringsbudget met 600.000 euro. 

Kostencomponenten

78% van de totale kosten gaat op aan ‘software’ en ‘personeel’. We zien een lichte daling voor hardware en infrastructuur ten opzichte van boekjaar 2020, van 25% naar 22%. Voor software ging het percentage van 43% naar 44% en voor personeel van 32% naar 34%. 

Softwarekosten top 5

  1. EPD/ZIS (Elektronisch Patiënt Dossier / Ziekenhuis Informatiesysteem).
  2. Office applicaties.
  3. Communicatie services met externe partijen (Zorgdomein, Zorgmail, Secure mail).
  4. ERP-systeem.
  5. Radiologie en nucleaire geneeskunde (PACS I).

Bijna 50% van de softwarekosten valt onder het ‘primair zorgproces ziekenhuizen’ met name verklaarbaar door de kosten voor het EPD. Nieuw in de software top 5 is het ERP-systeem. Ook dit jaar is er een stijging te zien in communicatieservices met externe partijen, van plek vijf naar plek drie. 

Werkplekken per medewerker neemt toe

Het aantal werkplekken per medewerker neemt toe bij ziekenhuizen (van 1,1 naar 1,3). Door Covid-19 zijn ziekenhuizen steeds meer gebruik maken van mobiele werkplekken. 

Personeelskrapte zorgt voor een stijging in kosten voor ICT-personeel

In de verdeling van ICT-kosten concludeerden wij eerder een stijging in de kosten voor personeel (van 2.750 euro per medewerker in fte naar 3.018 euro per medewerker in fte). Deze stijging is te verklaren door een fte-stijging of de gemiddelde salarislast per fte. Daarnaast zien we door de personeelskrapte ook een stijging van ingehuurd ICT-personeel. De kosten voor ingehuurd ICT-personeel ligt voor boekjaar 2021 op bijna 9% van de totale ICT-formatie.

 

Online lunchsessie: ICT-kosten en prestaties ziekenhuizen nader verklaard
Wilt u meer weten over de benchmarkresultaten van afgelopen jaar, de ervaringen van deelnemende ziekenhuizen en onze benchmarkmethodiek? Neem dan deel aan de online lunchsessie op vrijdag 27 januari van 12:30 tot 13:00 uur. Nu aanmeldenTerug naar het overzicht

Bent u benieuwd hoeveel uw ziekenhuis uitgeeft aan ICT per medewerker of werkplek?

Doe mee met de ICT Benchmark Ziekenhuizen