Amphia ziekenhuis Cupid-implementatie binnen tijd, budget én scope

Het Amphia ziekenhuis wilde een nieuwe integrale oplossing voor het verwerken de beelden en verslaglegging van de vier hartkatheterisatiekamers. Het ziekenhuis schakelde de hulp in van M&I/Partners. Ies bracht als projectleider Cupid-implementatie het project tot een succesvol einde in acht maanden tijd, binnen budget én binnen de gezette scope. 

Resultaat  

Cupid, de speciale Cardiologie module van Epic, is met succes binnen acht maanden geïmplementeerd. In Cupid documenteren de HCK medewerkers tijdens de procedure en maken de cardiologen hun verslag. Met de komst van Cupid kunnen alle artsen de verslagen van procedures op de HCK terugvinden in het Amphia EPD: Epic. 

Uitdaging

De leverancier Epic adviseert 12 maanden voor de implementatie van Cupid. Nog niet eerder heeft een ziekenhuis Cupid in acht maanden tijd geïmplementeerd en dan ook nog met zo’n goede livegang. De snelle doorlooptijd en het kwalitatief hoogwaardige resultaat zijn mogelijk gemaakt door intensieve samenwerking en strakke sturing van het project bjnnen de vooraf bepaalde kaders. Acht maanden lang hebben de hartkatherisatieafdeling (HCK), EPD-afdeling, afdeling radiologie, medische technologie en betrokken leveranciers samen gewerkt aan de implementatie Cupid voor de HCK. Vanuit verschillende invalshoeken is gekeken naar de werkprocessen en is de inrichting van het EPD en de beeldenopslag ontworpen. 

Aanpak 

Nadat alle bestaande workflows en gebruikte beelden en documentatie in kaart zijn gebracht, zijn de beoogde nieuwe workflows en documentatie samen met de speciaal afgevaardigde HCK key-users ontworpen. Voor het verwerken van de beelden zijn meerdere scenario’s uitgewerkt met voor- en nadelen heeft Ies samen met Amphia de beste match voor de HCK en het Amphia ziekenhuis gekozen.  

Ziekenhuisbrede beeldenopslag

Alle hartkatheterisatie beelden staan voortaan in het bronsysteem van beelden binnen het Amphia ziekenhuis (Jivex PACS1). Ook de Cardiologiebeelden van verwijzers die in het separate systeem ‘Evocs’ worden ontvangen, worden nu in dit bronsysteem opgenomen. Op deze manier zijn deze Cardiologie beelden Amphia breed beschikbaar. Cardiologie kan in het speciale Echo Cardiologie systeem (ISCV) vanaf nu ook de katheterisatiebeelden uit het bronsysteem oproepen en inzien. Met deze stap is een beter werkproces georganiseerd op de HCK dat meer geïntegreerd is in het ziekenhuisbrede EPD, Epic en de ziekenhuisbrede beeldenopslag. 

Marleen Rodenburg, bedrijfsmanager Hartcentrum en Flexbureau ‘Dit is het eerste project dat ik meemaak dat binnen tijd, binnen budget en met volledige scope is gerealiseerd.'

Digitalisering in de zorg

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen rondom het digitalisering in de zorg of het optimaliseren van uw EPD? Neem contact op met Ies van Rij.

Terug naar het overzicht