St. Anna Ziekenhuis vervangt Radiologie Informatie Systeem

Het st. Anna Ziekenhuis heeft het ICT- en organisatie moderniseringstraject, AnnaNext, in het leven geroepen. Eén van de projecten die onder het AnnaNext-programma valt is de vervanging van het Radiologie Informatie Systeem. Rob Buitenhuis van M&I/Partners was als projectleider verantwoordelijk voor deze uitdaging. Op 21 juni is het nieuwe RIS succesvol live gegaan.

Digitalisering

Het St. Anna Ziekenhuis heeft het ICT- en organisatie moderniseringstraject, AnnaNext, in het leven geroepen. Onder AnnaNext vallen negen projecten, die er samen voor moeten zorgen dat het ziekenhuis haar applicaties, systemen en processen op zo’n manier verder op orde krijgt dat patiënten, verwijzers en andere zorgverleners op een veilige en toegankelijke manier relevante informatie digitaal kunnen delen.

Vervanging Radiologie Informatie Systeem

Eén van de projecten die onder het AnnaNext programma valt is het project “vervanging RIS (Radiologie Informatie Systeem)”. Dit project is geïnitieerd omdat de leverancier van het huidige RIS (Phillips Rados) het systeem niet meer ondersteunt. Na afronding van dit RIS-project moeten de diverse poli’s en de centrale afdeling Klantenservice zelfstandig radiologie afspraken kunnen plannen. Uiteindelijk moeten de patiënten zelf via een portaal afspraken kunnen maken.

Verbindende schakel

St. Anna heeft besloten om dit project uit te voeren met de strategische partner Nexus, de huidige ZIS/EPD leverancier van het st. Anna Ziekenhuis. Omdat het Nexus RIS nog niet eerder geïmplementeerd is in Nederland, moet het worden aangepast aan de Nederlandse zorgprocessen, standaarden en wet- en regelgeving. Rob Buitenhuis van M&I/Partners is als projectleider verantwoordelijk voor deze technische uitdaging. Daarnaast is Rob verantwoordelijk om de verdere integratie van de afdeling radiologie in de St. Anna organisatie vorm te geven. Gaan de radiologen PACS-driven of RIS-driven gaan werken? Wordt het plannen beter door het nieuwe RIS of door het bestaande ZIS ondersteund? Welke vrijheden moeten de radiologen inleveren om de patiënt optimaal te kunnen bedienen? Rob heeft als verbindende schakel tussen radiologie, de ICT-afdeling en de verschillende poli’s de antwoorden op deze vraagstukken verkregen.

Succesvol live

“Na besluitvorming over de gewenste richting is het RIS daadwerkelijk omgebouwd tot een geschikt product voor Nederland en ingebed in het applicatielandschap van St. Anna. De radiologen blijven met het oog op de toekomstige versies van de applicatie PACS-driven werken en nieuwe spraakherkennings software is geïnstalleerd. Alle software inclusief koppelingen zijn grondig getest en op 21 juni is het nieuwe RIS succesvol live gegaan,” vertelt Buitenhuis.

Marc Konings, manager bedrijfsvoering “Rob heeft zich naast een ervaren projectleider ook als gedegen bruggenbouwer, binnen en buiten het project geprofileerd.”

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Star-shl live met uniek PACS-systeem

Recent is een uniek PACS-project live gegaan bij het eerstelijns dagnostisch centrum star-shl. Sjoerd Heijnders en Antoon van Luxemburg van M&I/Partners hebben star-shl geadviseerd bij de visievorming en selectie van een webbased beeldmanagement oplossing. In de rol van projectleider hebben zij de nieuwe PACS-informatiesystemen binnen star-shl geïmplementeerd.

Lees verder