Erasmus MC Research Suite

Het Erasmus MC werkt hard aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Het Research Suite programma is een meerjarig programma dat is ontwikkeld in opdracht van de Raad van Bestuur. Het doel van het programma is om met IT-infrastructuur, datamanagement en data science de wetenschappelijke positie van het Erasmus MC te versterken.

De rol van M&I/Partners

Martijn Roelofs van M&I/Partners heeft als projectmanager Research Suite de opdracht om het centrale studiemanagementsysteem PaNaMa te implementeren. 

Uitvoeren wetenschappelijk onderzoek

Bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC moeten integriteit en transparantie aantoonbaar zijn georganiseerd. Welke verantwoordelijkheden heeft het ziekenhuis in het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens bij onderzoek? Hoe verbeter je de wetenschappelijke integriteit? Hoe kan het Erasmus MC voldoen aan de eisen die subsidieverstrekkers stellen bij het transparant uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek? Hoe zorg je voor uniformiteit als elke afdeling zijn eigen procedures en werkwijzen heeft bij het doen van onderzoek?

Projectmanager Research Suite

Een van de projecten binnen de Research Suite van het Erasmus MC is de implementatie van een studiemanagementsysteem om het klinisch wetenschappelijk onderzoek te stroomlijnen. Martijn Roelofs van M&I/Partners heeft als projectmanager de opdracht om het centrale studiemanagementsysteem PaNaMa te implementeren. Binnen het Erasmus MC zijn er op verschillende afdelingen eigen procedures en werkwijzen ontstaan. Cardiologie doet het anders dan virologie, en virologie weer anders dan neurologie. Het doel van het project is om grip te krijgen op de uitvoering en kwaliteitsborging van wetenschappelijk onderzoek door één database op te zetten waaruit onderzoekers en andere belanghebbenden kunnen putten.

Kernregistratie onderzoeksprojecten

Met behulp van het studiemanagementsysteem PaNaMa leggen onderzoekers van het Erasmus MC de kernregistratie van hun onderzoeksprojecten vast. Tegelijkertijd wordt de onderzoeker gefaciliteerd bij de uitvoering van onderzoek door op het juiste moment in het proces instructies, documenten en procedures aan te bieden. Bij de uitvoering van het project zijn experts uit 51 afdelingen samengebracht om op basis van best practices het studiemanagementsysteem PaNaMa in te richten, centrale standaard operating procedures en werkafspraken vast te leggen.

Resultaatgerichte en doortastende projectopzet

Martijn Roelofs heeft als projectmanager met zijn projectteam de verantwoordelijkheid dit project tot een succesvol einde te brengen in nauwe samenwerking met interne werkgroepen, contactpersonen en de leverancier. Dat er na een jaar overzicht is over meer dan 2.100 lopende wetenschappelijk studies onderstreept het succes van de resultaatgerichte en doortastende projectopzet.

Data analyse

Onderdeel van het project is om de data uit PaNaMa te analyseren en met andere applicaties te delen. Het Erasmus MC kan veel van deze data leren: welke studies vragen aandacht? Op welke afdelingen lopen we risico? Welke trends zijn te ontdekken? Hoe ontwikkelen de geneesmiddelenstudies zich? Die inzichten helpen managers en onderzoekers om het proces te besturen en verder te optimaliseren.

Covid-19

Binnen het Erasmus MC wordt veel onderzoek naar COVID-19 geïnitieerd. De centrale database en bijbehorende dashboards laten hiermee direct hun waarde zien doordat de deelnemende onderzoekers op de hoogte zijn van elkaars onderzoeken. Zo voorkom je dat werk dubbel wordt gedaan of dat bepaalde vragen onbeantwoord blijven. Daarnaast kunnen er prioriteiten gesteld worden: welke onderzoeken doen we nu, welke later? Door de onderzoekers proactief van data te voorzien wordt de bewijskracht van de onderzoeken groter en de neemt de impact toe. Er zijn inmiddels meer dan 50 onderzoeksvoorstellen voor observationele studies in PaNaMa geregistreerd.

Kwaliteitsborging verbeterd

De grip op de uitvoering en kwaliteitsborging van wetenschappelijk onderzoek is het afgelopen jaar sterk verbeterd in het Erasmus MC. Het inzichtelijk maken van de begroting en financiële realisatie van de studies is één van de volgende thema’s waar we mee aan de slag gaan. Het project wordt door andere UMC’s en ziekenhuizen intensief gevolgd. Het is denkbaar dat het Erasmus MC PaNaMa gaat openstellen voor andere onderzoekscentra. Dit geeft een beter zicht in het verloop van multicenterstudies.

Robert Veen programmamanager Research Suite Erasmus MC: “Martijn heeft als projectmanager met zijn projectteam dit project tot een succes gemaakt in nauwe samenwerking met interne werkgroepen, contactpersonen en de leverancier. Dat er na een jaar overzicht is over meer dan 2.100 lopende wetenschappelijk studies onderstreept het succes van hun resultaatgerichte en doortastende projectopzet.”

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Het slimmer en beter gebruikmaken van data binnen uw organisatie stelt u in staat om betere beslissingen te nemen, op zowel operationeel als strategisch niveau.

 

M&I/Partners helpt u met de transformatie naar een informatiegestuurde en data intelligente organisatie.

Ontdek de mogelijkheden