Succesvolle opschaling BeterDichtbij bij Franciscus Gasthuis & Vlietland

Franciscus Gasthuis & Vlietland wil dat elke polikliniek gebruik maakt van BeterDichtbij als standaard zorg. Het in gebruik nemen van BeterDichtbij is onderdeel van de aanpak om de uitdagingen rondom de groeiende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt op te vangen door digitalisering. Petra Gooskens van M&I/Partners heeft deze opschaling in de rol van projectleider met succes begeleid. 

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft BeterDichtbij (een applicatie voor digitaal contact tussen zorgverlener en patiënt) in de coronaperiode op een aantal poliklinieken in gebruik genomen. In 2021 zijn de werkprocessen op deze poliklinieken geoptimaliseerd waarna het ziekenhuis de wens had om BeterDichtbij ziekenhuisbreed op iedere polikliniek uit te rollen. Een flinke uitdaging aangezien Franciscus Gasthuis & Vlietland meer dan 30 poliklinieken heeft verdeeld over zes fysieke locaties. 

Petra Gooskens van M&I/Partners heeft dit traject in de rol van projectleider met succes begeleid. Petra is aan de slag gegaan met het maken en uitvoeren van een plan om BeterDichtbij op korte termijn op te schalen en ziekenhuisbreed in gebruik te nemen. In januari 2023 vond de ziekenhuisbrede uitrol van BeterDichtbij plaats. Een belangrijke stap voor Franciscus Gasthuis & Vlietland bij het verwezenlijken van hun ambitie. 

Digitaal voor elkaar

Het in gebruik nemen van BeterDichtbij is onderdeel van de aanpak om de uitdagingen rondom de groeiende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt op te vangen door digitalisering. Franciscus Gasthuis & Vlietland maakt met BeterDichtbij het digitaal contact tussen zorgverleners en patiënten nog laagdrempeliger. Dit draagt bij aan het verbeteren van uitkomsten en ervaringen van patiënten. Tevens zorgt het voor een beter planbaar polikliniekproces, om zo meer patiënten te kunnen helpen met hetzelfde aantal zorgpersoneel. 

Wat vindt Franciscus Gasthuis & Vlietland?

Eugene Bel, manager van het projectbureau: “Voor de uitrol van BeterDichtbij is een helder plan gemaakt, waarin duidelijk werd wat er nodig was aan mensen en tijd. Door structuur en een transparante planning is het Petra samen met de organisatie gelukt om iedereen mee te krijgen en de doelen te halen”.

 

Meer weten?

Meer weten over dit project of over het succesvol opschalen van digitale innovaties in zorgorganisaties? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Ontdek ook

10 tips voor succesvolle opschaling van digitale zorg 

 

Terug naar het overzicht

Wil jij zorginnovaties bij ziekenhuizen realiseren?

 

Strategieën zet jij om naar digitale innovaties die het zorgstelsel verbeteren. En jij werkt graag op het snijvlak van processen en ICT met zorgprofessionals en patiënten om zo de zorg verder te brengen.

Naar de vacature