Lumina Spark

Een ontwikkelingstool waarmee uw medewerkers inzicht krijgen in hun kwaliteiten en valkuilen. Zo verbeteren wij de effectiviteit van uw team.


Projectteams en ICT-afdelingen verspillen tijd, geld en energie wanneer zij onvoldoende zelfkennis hebben. Hierdoor maken projectmedewerkers geen gebruik van hun eigen krachten en die van anderen. Ineffectiviteit van uw projectteam is het gevolg. Met Lumina Spark bieden wij een ontwikkelingstool waarmee uw medewerkers inzicht krijgen in hun kwaliteiten en valkuilen. Zo verbeteren wij de effectiviteit van uw team.

ICT-team versterken

Lumina Spark is een (persoonlijke) ontwikkelingstool die inzicht geeft in persoonlijke voorkeuren en valkuilen. Naast deze bewustwording krijgt de persoon ook inzicht in de kwaliteiten en valkuilen van anderen. Dit vergroot de persoonlijke- en de teameffectiviteit. Onderlinge communicatie verbetert sterk en u kunt beter gebruikmaken van de diversiteit binnen uw team en organisatie. Draagvlak creëren en het managen van weerstand, zowel binnen als buiten het team, gaat beter. En begrip voor zowel jezelf als de ander in situaties met stress of druk.

Teameffectiviteit verhogen

M&I/Partners helpt uw projectteams inzicht te krijgen in elkaars kwaliteiten en valkuilen met behulp van teameffectiviteit workshops. Aanvullend begeleiden wij uw projectmedewerker(s) via een persoonlijk coachingstraject waarbij wij het Lumina-rapport inzetten als start of als aanvulling op de gesprekken. Op basis van persoonlijke profielen van een team, kunnen wij ook een teammandala maken. Dit geeft inzicht in de relatieve verschillen in kwaliteiten tussen de mensen in een team in instinctieve, dagelijkse en overbelaste situaties. Met deze kennis kunt u de teameffectiviteit verhogen. Ook blinde vlekken worden beter inzichtelijk.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  1. Workshops teameffectiviteit projecten. De workshops kunt u inzetten bij de start van of tijdens een project. Het team krijgt inzicht in haar sterke en zwakke punten, waardoor het team een goede projectstart kan maken. De workshops zijn ookgeschikt voor teams waarvan de onderlinge synergie verdwenen is. Onderwerpen die wij tijdens de workshop aan bod laten komen: inzicht in eigen gedrag, gedrag van anderen, verantwoordelijkheid nemen, verschillen waarderen, omgaan met verandering en weerstand en omgaan met overbelaste eigenschappen in de samenwerking.
  2. Workshops teameffectiviteit afdelingen. Het team krijgt inzicht in haar sterke en zwakke punten. Hiermee kan de afdeling aan de slag met de individuele- en teamontwikkeling. Ook kunnen we programma's verbinden aan concrete producten en/of doelstellingen waarmee het team/de afdeling mee aan de slag moet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een jaarplan en de uitvoering ervan.
  3. Coaching. Bij persoonlijke coaching trajecten zetten wij Lumina-rapporten in als start of aanvulling op de gesprekken. 

Eerdere successen

Voorbeelden van trajecten die wij hebben begeleid en eerdere successen die wij hebben behaald zijn:

  • EPD-projectleden verder ontwikkelen, zodat zij beter in staat zijn om hun sterke eigenschappen in te zetten in het implementatietraject, beter inzicht kregen in het eigen gedrag en gedrag van anderen én daar effectiever mee om konden gaan.
  • Professionaliseren van het ICT-management en de CIO-office, zodat de professionals meer inzicht kregen in hun eigen gedrag en dat van anderen. Met als doel om het werk effectiever te kunnen uitvoeren.
  • Ondersteuning bij de transitie naar zelforganisatie, zodat medewerkers beter in staat waren om hun rol op te eisen binnen een zelfsturend team.
  • Het verbeteren van de teamsamenwerking bij een team dat op een hoger niveau wilde gaan acteren.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te onderzoeken wat wij voor u of uw team kunnen betekenen!Digitaal gedreven transformatie stelt het nieuwe eisen aan directie, bestuur en toezichthouders binnen de organisatie.

M&I/Partners adviseert en begeleidt bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers met het ontwikkelen van digitaal leiderschap in uw organisatie.

Meer over digitaal leiderschap