Kwaliteit boven kwantiteit


Kwaliteit gaat voor ons verder dan het voldoen aan wetten, regels en certificeringen. In onze visie betekent kwaliteit dat we tegemoet komen aan de wensen en verwachtingen van onze klanten en van de samenleving als geheel.

Kwaliteit boven kwantiteit

Om echt toegevoegde waarde te kunnen bieden, verbeteren we onze organisatie continu. We bewaken onze dienstverlening met een ISO-certificering (ISO 9001:2015). Hiermee voldoen we aan de internationale kwaliteitsstandaarden voor advies en projectmanagement op het gebied van ICT. 

Projectevaluaties

Onderdeel van het ISO-keurmerk zijn structurele projectevaluaties. Soms brengen deze evaluaties nuttige verbeterpunten aan het licht. Door reflectie op ervaringen en bereikte resultaten, kunnen we groeien in professionaliteit, zowel individueel als collectief.Digitaal gedreven transformatie stelt het nieuwe eisen aan directie, bestuur en toezichthouders binnen de organisatie.

M&I/Partners adviseert en begeleidt bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers met het ontwikkelen van digitaal leiderschap in uw organisatie.

Meer over digitaal leiderschap