Privacy governance & dashboard


Het is voor een organisatie van essentieel belang om privacy onder controle te krijgen, daar grip op te hebben en te houden. Dat doet u door het inrichten van een privacy governance waarin u onder andere rollen en verantwoordelijkheden toebedeeld en belegd. Daarnaast is het van belang om er een risicomanagementsysteem en controlesysteem voor in te richten. Als laatste stap heeft u een passend privacy dashboard nodig, zodat u een concreet overzicht heeft van de stand van zaken en daarover kunt communiceren met het de organisatie en bestuur.

Privacy governance & privacy dashboard

Wij hebben een compleet en samenhangend besturingsoverzicht op het gebied van privacy gemaakt met bijbehoren dashboard. Deze kunt u hieronder downloaden.

    privacy-governance.png   privacy-dashboard.png

Meer weten?

Wilt u hier meer over weten of heeft u hulp nodig bij het inrichten van uw privacy governance? Neem dan contact op met Tobias.

Privacy governance & dashboard downloaden

Wilt u de Privacy governance & dashboard ontvangen? Laat dan hier uw gegevens achter. Let op de download wordt op deze pagina geladen.