ICT Benchmark Care

ICT Benchmark Care


Bent u zich ervan bewust hoe de kosten en baten van ICT in verhouding staan tot de bedrijfslasten?  Wilt u een gedegen onderbouwing voor uw ICT-plannen? Wilt u objectief en onafhankelijk informatie om  de ICT-begroting te kunnen opstellen? Een financiële onderbouwing is hiervoor noodzakelijk. De ICT Benchmark Care van M&I/Partners geeft u deze basis.

Aanmelden ICT Benchmark Care

Aanmelden voor de ICT Benchmark Care 
De totale kosten voor deelname aan de ICT Benchmark Care bedragen € 5.000,-.

Verbeteren door te vergelijken

In een wereld waarin u als ICT-manager of bestuurder scherp moet sturen op de baten van ICT en waarin digitalisering en big data normaal zijn, is benchmarken inmiddels onvermijdelijk. Deelname aan de ICT Benchmark Care geeft u en uw organisatie inzicht in de kosten én volwassenheid van de ICT-functie. De benchmark biedt diverse kengetallen waarmee u zich kunt vergelijken met andere zorginstellingen. U krijgt een gedetailleerde rapportage met persoonlijke onderbouwing. Daarnaast ontmoet u alle deelnemers tijdens de benchmark bijeenkomst, waar we het zullen hebben over de ICT-thema’s van nu.

Totale ICT-kosten

De totale ICT-kosten als percentage van de omzet bedroeg in de benchmark care 2018 gemiddeld 4,57%. Bij deelname aan de benchmark worden uw werkelijke ICT-kosten inzichtelijk gemaakt en kunt u deze vergelijken met andere Care-instellingen.

Behoefte aan meer informatie?

Download de brochure of neem contact op met Joyce.

Maak kennis met

Aanmelden ICT Benchmark Care

Lees meer

Relevante case

Saffier De Residentiegroep blikt terug op geslaagd ECD-traject

Saffier De Residentiegroep blikt terug op geslaagd ECD-traject

Saffier De Residentiegroep heeft vorig jaar M&I/Partners ingeschakeld om een her-implementatie van hun elektronisch cliëntendossier voor te bereiden en deels uit te voeren. Saffier en M&I/Partners blikken terug op een geslaagd traject.

Lees meer

Relevante kennis

Zorginnovatiemiddag
15-11-2019

Zorginnovatiemiddag

Lees meer
'Technologie kan het verschil maken maar ook belastend zijn'
28-10-2019

'Technologie kan het verschil maken maar ook belastend zijn'

Lees meer