De kosten van digitalisering in de care

20 juni 2024 - 12:00 - 20 juni 2024 - 13:00
Online

Aanmelden

Digitalisering is essentieel voor de transformatie waar de zorg voor staat om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen in Nederland. De overheid stelt middelen beschikbaar (o.a. het IZA) voor deze transformaties en instellingen investeringen zelf ook in digitalisering en dat moet ook wat opleveren. Dat gaat wat betekenen voor de kostenstructuur van zorginstellingen, want als digitalisering in de zorg toeneemt betekent dat vaak ook hogere exploitatiekosten. Hoe kunnen zorginstellingen de kosten van digitalisering goed inschatten en grip houden?

Al sinds 2013 onderzoeken wij hoeveel geld Care organisaties uitgeven aan digitalisering, het geheel van zorg- en informatietechnologie. We doen ook onderzoek naar de trends en de effecten van actuele ontwikkelingen om voorspellingen te kunnen doen over de kostenontwikkeling. Meer dan 20 Care organisaties hebben in 2022-23 bijgedragen aan het ICT-kostenonderzoek door hun actuele zorg- en informatietechnologie kosten ter beschikking te stellen. Met deze gegevens konden wij onderzoek doen naar de factoren die de kosten veroorzaken en een voorspellend model ontwikkelen.

Speciaal voor de financiële professionals van Care instellingen organiseren wij op 20 juni van 12:00 – 13:00 een online lunchbijeenkomst. Dan ben je snel bijgepraat over de nieuwste inzichten en leer je waar je nu al mee aan de slag kunt gaan. Interessant voor alle grote én kleine zorginstellingen. 

Aan bod komen: 

  • De belangrijkste ontwikkelingen in de Care en welke rol digitalisering daarin heeft;
  • De resultaten van ons kostenonderzoek en wat dat ons leert over de trends in de toekomst;
  • Waar Care organisaties nu staan in hun digitale volwassenheid en welke toekomstscenario’s denkbaar zijn;
  • Waar je rekening mee moet houden bij de meerjarenbegroting;
  • Hoe je inzicht en grip kunt krijgen op de kosten van zorg- en informatietechnologie.

Een online lunchsessie voor financiële professionals van Care organisaties. Ben jezelf geen financial, maar denk je dat deze online bijeenkomst interessant is voor jouw organisatie? Stuur het dan vooral door naar jouw collega('s) om aan te sluiten.


Naar het overzicht