Masterclass HR & privacy

10 oktober 2024 - 09:00 - 10 oktober 2024 - 12:30
Zeist

Aanmelden

Als werkgever wil je je werknemer zo goed mogelijk ondersteunen. Ook moet je veel regelen, zoals zaken rondom (speciaal) verlof, verzuim, salarisadministratie en verzekeringen, waardoor je veel privacygevoelige gegevens krijgt. Financiële problemen, medische geschiedenis: je komt van alles te weten. Toch mag je niet alles doen met die informatie. Op het werk heeft je werknemer ook recht op privacy en mag je niet alles vastleggen. Hoe ga je als HR-adviseur of privacy officer op een sociale manier met de regels om? In deze masterclass leer je op een positieve manier omgaan met de privacy van de werknemers van de organisatie.

Waarom bij M&I/Partners?  

M&I/Partners is gespecialiseerd in advisering op het snijvlak van organisatie en ICT. We adviseren klanten in de overheid, het zorg en het onderwijs op het gebied van privacy. Wij kijken breder naar privacyvraagstukken dan alleen vanuit het recht, waardoor we organisaties helpen pragmatisch aan de slag te gaan met privacy. Door onze advieservaring hebben we bovendien veel voorbeelden uit de praktijk waardoor we best practices kunnen delen tijdens de masterclass.

Wat biedt deze masterclass?

 • Praktische handvatten om met de privacyregels om te gaan binnen het HR-domein 
 • Inzicht in de laatste ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van data-analyse op verloop 
 • Uitwisseling met vakgenoten 
 • Herkennen van privacyrisico’s voor werknemers 
 • Laatste stand van wet- en regelgeving 

Dit alles krijg je in overzichtelijke slides nagestuurd.

Voor wie is deze masterclass? 

Deze masterclass is bedoeld voor medewerkers van bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met de gegevens van medewerkers, en de behoefte hebben aan meer handvaten om hier bewust en zorgvuldig mee om te gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een adviseur personeelszaken, HR-adviseur, hoofd personeel- of salarisadministratie, privacy officer of functionaris gegevensbescherming.

Programma 

De masterclass bestaat uit twee verschillende onderdelen: een plenair gedeelte en een aantal verdiepingsessies. In het plenaire gedeelte gaan we aan de slag met de belangrijkste onderwerpen als het gaat over medewerkers en privacy. Daarna volgen de verdiepingsessies, waarbij de deelnemers zich verdiepen in een onderwerp naar keuze.

Het plenaire programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Werving en selectie 
 2. Loopbaanbegeleiding en doorstroming 
 3. Verzuim en verlof 
 4. Uitstroom en bewaartermijnen 

Je kunt je inschrijven voor de volgende deelsessies:

 1. Communicatie over medewerkers 
  Hoe communiceer je met en over medewerkers bij bijzondere omstandigheden en tijdens (langdurig) verzuim? Wanneer deel je iets met de hele organisatie? Wat bespreek je met de bedrijfsarts? In deze sessie leer je meer over welke informatie gevoelig is en hoe je daar op een praktische manier invulling aan kan geven.
 2. De rol van de OR 
  Wat is de rol van de ondernemingsraad over privacy op de werkvloer? Wat gaat er in de praktijk goed, en waar lopen organisaties tegenaan? In deze sessie gaan we dieper in op de rol van de OR. Je leert wat de rechten en plichten zijn van de OR, hoe je ze vanuit jouw rol meeneemt in (beleids)keuzes rondom medewerkers en privacy, en we delen een aantal best practices van andere organisaties.
 3. Monitoring op de werkvloer 
  Hoever mag je gaan om medewerkers te monitoren? In deze sessie gaan we in op de veelzijdigheid van monitoring op de werkvloer: van cameratoezicht tot voertuigvolgsysteem, en van logging tot prestatiebonussen.

Datum

De masterclass vindt plaats op donderdagochtend 10 oktober op het kantoor van M&I/Partners in Zeist. Voor de lunch wordt gezorgd.

Kosten & facturatie

De kosten voor deze masterclass bedragen € 300,- exclusief btw. Dit is inclusief faciliteiten, materialen en lunch. Deze kosten worden voorafgaand aan de masterclass gefactureerd.

Praktische informatie

 • Voor HR-medewerkers, privacy officers en FG’s 
 • Eendaagse masterclass van 9:00 uur tot 12:30 uur
 • Ongeveer 10 tot 15 deelnemers. 
 • Kosten per deelnemer: € 300,- excl. btw, inclusief lunch. 
 • 3 CPE-punten op basis van contacturen. 
 • Voor deze masterclass gelden de algemene voorwaarden voor masterclasses van M&I/Partners.

Deze masterclass wordt verzorgd door

Xadya van Bruxvoort  
Xadya komt bij veel organisaties over de vloer en adviseert hier over privacy, in de lijn, maar ook juist organisatiebreed, zoals op het gebied van governance of meerjarenplannen. Een veel voorkomende vraag gaat over monitoring op de werkvloer. Denk hierbij aan een toegangssysteem, monitoring van laptops en intern cameratoezicht. Zij zal toelichten hoe je hiermee om kunt gaat in de praktijk.

Corry-Anne van der Tang 
Corry-Anne is gespecialiseerd in het privacyrecht. Ze heeft jaren gewerkt bij een arbodienst die werkgevers adviseert bij zieke werknemers. Ze komt bij veel verschillende organisaties om privacy assessments zoals DPIA's uit te voeren.

Marit Wensink 
Marit is actief als FG en interim privacy officer bij zorg- en overheidsorganisaties, waar ze onder andere adviseert over de privacy van medewerkers. Vanuit deze rollen sluit ze regelmatig aan bij de Ondernemingsraad, om hen te adviseren over de keuzes die zij te maken hebben.


Naar het overzicht


Inschrijven