CIO-platformbijeenkomst: betaalbare zorg met technologie


Aanmelden

Maak in één middag kennis met praktijkvoorbeelden en visies op betaalbare zorg met technologie en ICT en netwerk met uw peers. Mis het niet!

Slimmere en efficiëntere processen

De CIO-platformbijeenkomst op woensdag 13 maart 2019 gaat over betaalbare zorg met technologie en ICT. Door digitalisering en automatisering maken ICT-kosten een steeds groter deel uit van de omzet van ziekenhuizen. Op welke manier kunnen technologie en informatiesystemen ingezet worden om de zorg betaalbaar te houden? Deze middag nemen koplopers u mee in hun aanpak en praktijkvoorbeelden. Het hoofdlijnenakkoord betekent voor ziekenhuizen meer aandacht op kostenbeheersing. Dit kan middels het overhevelen van zorg naar thuis, in combinatie met de eerstelijn of derdelijn. Nieuwe technologieën en het meer betrekken van patiënten kunnen eveneens ingezet worden voor slimmere en efficiëntere processen. Hoe organiseren zorgpartijen dit in de praktijk? Welke randvoorwaarden spelen mee om te komen tot een succesvolle aanpak? Laat u in een middag bijpraten over de mogelijkheden en praktijkvoorbeelden.

Win een Digitaal Transformatiespel

Maak deze middag ook kans op het winnen van het Digitale Transformatiespel voor uw organisatie! Wij ontwikkelen en faciliteren samen met Customer Games het Digitale Transformatiespel dat u helpt bij uw verandervraagstukken en digitale transformatie.

Programma

15.00 - 15.30 uur Inloop & ontvangst
15.30 - 15.40 uur Opening door Antoon van Luxemburg, van M&I/Partners
15.40 - 16.10 uur Voorsorteren door gerichte keuzes in zorg en ICT
16.10 - 16:40 uur Goede en betaalbare toegang tot zorg: een maatschappelijke opgave
16:40 - 17.10 uur Toekomstgerichte zorg: beter voor de patiënt én betaalbaar voor de samenleving!
17.10 - 17.30 uur Plenaire discussie o.l.v. Jan Houben, van M&I/Partners
17.30 - 19.00 uur Afsluiting met borrel & buffet


Voorsorteren door gerichte keuzes in zorg en ICT
Harm Wesseling, CIO Martini Ziekenhuis Groningen

Binnen de regio Groningen worden gerichte keuzes gemaakt op het gebied van zorg en ICT. Het Martini ziekenhuis werkt nauw samen met UMC Groningen en andere zorgpartijen in de provincie. Ook is het Martini ziekenhuis één van de Santeon ziekenhuizen en actief met Value Based Healthcare. Binnen een meerjarencontract met Zilveren Kruis worden voor bijvoorbeeld chronische patiëntgroepen, zoals hartfalen en COPD steeds meer thuisoplossingen gerealiseerd. In de interne en regionale informatie-uitwisseling wordt gestuurd op de gerichte inzet van middelen. Harm Wesseling is sinds 2011 de CIO van het Martini Ziekenhuis, hij deelt zijn visie op doelmatige en kostenefficiënte ICT-oplossingen zowel voor de provincie Groningen als in Santeon verband.


Goede en betaalbare toegang tot zorg: een maatschappelijke opgave
Eric Kroon, lid Raad van Bestuur Deventer Ziekenhuis

Als regio ziekenhuis heeft een Deventer Ziekenhuis een bijzonder positie. In Salland werkt men van oudsher nauw samen met de huisartsen en zorgverzekeraars. Met de laatste groep is het ziekenhuis de uitdaging aangegaan om de zorg betaalbaarder te organiseren. Dit betekent regelmatig de zorg dichter bij huis leveren, samenwerken en technologische mogelijkheden inzetten. Omdat het Deventer Ziekenhuis ook een topklinisch opleidingsziekenhuis is, neemt zij artsen en verpleegkundigen hierin mee. Eric Kroon deelt zijn eigen kritische kijk op de wijze waarop de zorg georganiseerd is én georganiseerd moet worden.


Toekomstgerichte zorg: beter voor de patient én betaalbaar voor de samenleving!
Gerda Dokter, programmamanager Betaalbaar Beter en Stefan Steens,  adviseur strategieontwikkeling en radioloog Radboudumc 

Binnen het programma Betaalbaar Beter streeft het Radboudumc naar zorg die beter is voor de patiënt én betaalbaar voor de samenleving. In samenwerking met VGZ is deze richting ingezet en zijn er inmiddels 80 initiatieven van start gegaan. Initiatieven met goede resultaten worden vervolgens uitgerold naar ziekenhuizen in de regio via het Academisch Medisch Netwerk. Bij een groot aantal initiatieven is een goede samenwerking met de ICT-afdeling vereist. Innovatiekracht van ICT- en BI-medewerkers wordt steeds belangrijker hierbij. Gerda Dokter deelt haar visie op de toekomstgerichte patiëntenzorg, waarbij ‘de juiste zorg op de juiste plek’ het uitgangspunt is.

Voor wie?

M&I/Partners biedt al diverse jaren met succes een interessant CIO-platform om brandende zorg- en digitaliseringsvraagstukken onder de aandacht te brengen. De CIO-platformbijeenkomst is uitsluitend bestemd voor onze relaties in de zorg en Overheid: te weten leden Raad van Bestuur, CIO's, informatiemanagers en hoofden ICT.


Naar het overzicht